Standardisering er en viktig nøkkel til et velfungerende og bærekraftig samfunn, og et verktøy for økonomisk vekst, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Standard Norge

Standard Norge: – Handler om å dele kunnskap og beste praksis

I dag og i morgen under Arendalsuka

0

– Arendalsuka er en fin arena for å diskutere framtidige vekstmuligheter for Norge og hvordan vi skal få mest mulig ut av fellesskapets midler. Det handler om å dele kunnskap og beste praksis. En ny nordisk undersøkelse viser at standardisering  er en viktig nøkkel til et velfungerende og bærekraftig samfunn, og et verktøy for økonomisk vekst, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge har flere arrangementer på Arendalsuka i år.

– Her kan vi møte ulike samarbeidspartnere, beslutningstakere og folk fra bedrifter og offentlige virksomheter som er viktige for oss framover, sier Mehus som gleder seg til noen hektiske dager med innlegg, samtaler og meningsutveksling.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Standard Norge har forskjellige arrangementer rundt omkring i byen 14. og 15. august og samarbeider med ulike organisasjoner og virksomheter. Alle arrangementene finnes i det offisielle programmet for Arendalsuka.

Felles spilleregler
Samfunnet er helt avhengig av at vi har felles spilleregler som grunnlag for videre vekst og utvikling. Standarder sikrer at teknologiene fungerer sammen, at ledelsessystemene fungerer optimalt og at tjenestene er bærekraftige og av høy kvalitet. Dette er noen av temaene Standard Norge bringer til torgs på Arendalsuka.

Program tirsdag 14. august

Hvordan skal vi beregne klimagassutslippene fra bygg?, kl. 1500-1600 (i samarbeid med Civitas).

På arrangementet presenterer Standard Norge noen caser som illustrerer hvordan byggsektoren kan vise vei mot lavutslippssamfunnet. Sektoren er helt sentral for at vi skal nå nasjonale og internasjonale klimamål. Den norske standarden knyttet til livsløpsbaserte klimagassberegninger for bygninger vil bli et viktig verktøy i dette arbeidet.

Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav, kl. 1745-1845 (i samarbeid med Civitas og Statsbygg).

På arrangementet gis et glimt av framtidens bygg med den nye standarden for livsløpsbaserte klimagassberegninger. I tillegg til Standard Norge møter Statsbygg, Byggevareindustrien, KS, Østfoldforskning og Civitas.

Veien til økt mobilitet i framtidens byer, kl. 1700-1900 (i samarbeid med ITS Norge og Tekna).

Byene er inne i en stor digital omstilling og alle snakker om de smarte byene. Ny teknologi innføres, systemene er mange og datamengdene enorme. Men hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? De smarteste byene er de som legger til rette for at komplekse systemer fungerer i samspill, og der innbyggere, næringsliv og myndigheter i fellesskap setter standarden. Framtidens transportløsninger er temaet når eksperter og gründere møter samferdselsministeren og representanter for sentrale myndigheter og næringsliv til debatt.

Program onsdag 15. august

Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse, kl. 1200-1315 (i samarbeid med Senter for likestilling/Universitetet i Agder og Seema).

Regjeringsplattformen sier at «alle skal i arbeid», men hvordan skal vi få til det i praksis? Mangfoldsledelse kan være ett av svarene. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse.

Kristin Holm Jensen (statssekretær i Kunnskapsdepartementet), Loveleen Brenna (daglig leder, Seema), Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre), Inger Lise Blyverket (Virke), Pia Sofie Walle (IKEA), Helga Aune (direktør, PWC) og Elin Ørjasæter (førstelektor og samfunnsdebattant) møtes til debatt.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Bygningsautomatisering smelter sammen med IT, da er standarder viktig

Prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge. Foto: ITBaktuelt