Konsernsjef Jon Valen-Sendstad har sendt brev til FNs generalsekretær.

GK Gruppen inn i FNs Global Compact

0

GK binder konsernet til masten på bærekraft, og deltar i verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet.

Konsernsjef Jon Valen-Sendstad har sendt brev til FNs generalsekretær og forpliktet konsernet til å etterleve FNs prinsipper for miljø, anti-korrupsjon, arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. GK forplikter seg også til å måle og rapportere fremdrift på konsernets arbeid med bærekraft.

– GK har alltid vært i front på bærekraft. Hensikten med vår virksomhet er å jobbe for et bedre miljø, i ordets bredeste forstand. Vi er en totalteknisk entreprenør og servicepartner, og tar alle fag i bruk for å senke energibruket, skape et bedre innemiljø, sikre bygget, og ikke minst utvikle nye, smarte løsninger, sier Valen-Sendstad.

Tanken bak Global Compact er at bedriftene slutter seg til ti grunnleggende prinsipper. Disse går ut på at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme miljøansvar og motarbeide korrupsjon. Prinsippene er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon. Bedriftene skal innarbeide de ti prinsippene i sin forretningsstrategi og gjennomføre dem i sin daglige drift.

– GK var først ute med å sertifisere hele bedriften som miljøfyrtårn, og vi ser med glede at mange andre har fulgt etter. Likevel er det viktig for oss å ligge et hestehode foran konkurrentene. Bærekraft er konkurransekraft i GK, og deltakelse i UN Global Compact er et naturlig skritt i vår retning av grønn konkurransekraft, forklarer Valen-Sendstad.

GK omsetter i dag for over 5 milliarder og har et vekstmål om å nå 10 milliarder i 2022. GK er en ledende teknisk entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. 3400 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold.

FN Global Compacts 10 prinsipper

1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
4: ikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5: ikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,
8: Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Byggautomatisering ikke noe nytt,
produktene som setter opp farten

– Automatisering i bygninger er noe GK, og andre tekniske entreprenører, alltid har drevet med, i dette inkluderer det som nå populært heter IoT – Internet of Things, sier Jon Valen-Sendstad, konsernsjef i GK Gruppen AS. Foto: GK