«Gjør-det-selv Petter Smart-løsninger» er både ulovlig og farlig. Foto: Eaton

– Vi må få bukt med «usmarte Petter Smart-løsninger»

Øystein Engebretsen, produktansvarlig for Eatons smarthusløsninger skriver i en kronikk at i en tid der interessen for smarthus blomstrer er det på plass med en påminnelse om viktigheten av fagfolk. «Gjør-det-selv Petter Smart-løsninger» er både ulovlig og farlig.

0

I en tid der interessen for smarthus blomstrer er det på plass med en påminnelse om viktigheten av fagfolk. «Gjør-det-selv Petter Smart-løsninger» er både ulovlig og farlig.

Elektrikere har en helt avgjørende rolle i det store samfunnsoppdraget om å skape smarte og mer miljøvennlige bygg. Det handler om å forenkle hverdagen og å leve mer energieffektivt – entreprenører, arkitekter, ingeniører, leverandører og elektrikere har alle et kollektivt ansvar for å muliggjøre dette. Interessen for smarthus er i kraftig vekst, og alt tyder på at enda flere nordmenn vil integrere smartteknologi i sine hjem i nær fremtid. I den forbindelse er det nødvendig å minne om at elektro er et eget fagfelt – større el-installasjoner skal alltid utføres av fagfolk.

Brann i elektriske anlegg topper brannstatistikken
Direktoratet for samfunnsberedskap publiserer årlig brannstatistikk. Energikilden som oftest forårsaker brann er elektrisitet, og fremtiden er hel-elektrisk. Dette understreker viktigheten av å benytte sertifiserte fagfolk når smarthusteknologi skal installeres. Det er gode grunner for at det er lovpålagt at alle faste installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. «Petter Smart-løsninger» representerer en betydelig risiko for både feil i det elektriske anlegget og branntilløp. Hvis en brann kan spores tilbake til arbeid utført av ufaglærte vil man kunne oppleve avkortning av hele eller deler av forsikringssummen. Det er alltid boligeiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er installert i henhold til gjeldende forskrifter, og ved å bruke sertifisert personell har man både 5 års garanti og man kan være trygg på at det elektriske anlegget er sikkert.

Ikke betal for smarthuset to ganger
Et smarthussystem er en verdiøkende investering i boligen, det er derfor viktig å kunne dokumentere at dette er installert av fagpersoner. En undersøkelse utført av YouGov på vegne av Boligmappa.no viser at man kan tjene mer penger på boligsalget dersom én kan dokumentere at håndverkerarbeidet er gjort av kvalifiserte fagfolk. 67 prosent av de spurte tror at verdien til en bolig blir høyere dersom håndverkerarbeidet er utført av kvalifiserte fagfolk. 57 prosent sier de er villig til å betale mer om det er tilfelle. Ukvalifisert arbeid risikerer å måtte gjøres på nytt for å få samsvarserklæringen som dokumenterer at jobben er utført i henhold til regelverket. Samsvarserklæringen er altså viktig i forbindelse med boligsalg og i dialog med eksempelvis forsikringsselskap. Ikke betal for smarthuset to ganger – få jobben gjort riktig fra første stund.

Helhetlige kvalitetsløsninger
I takt med at interessen for smarthus vokser, vokser også tilbudet av ulike smarthusløsninger og systemer. Som smarthusentusiast syntes jeg det er fantastisk spennende å følge med på alle de nye løsningene. Konkurranse skjerper oss alle, noe som gagner forbrukerne. Dessverre registrer jeg at det er mange leverandører på markedet som ikke har tatt innover seg helheten i smarthussystemer. Og «smart»-begrepet har blitt vannet ut de siste årene. Kundene ønsker enkelhet, trygghet og kvalitetsløsninger som varer.

Vi må ruste oss for fremtiden
Elektrikere er en helt avgjørende for å skape fremtidens «smarte og energieffektive bygg». Vi må fortsette å bygge på deres kompetanse, for dagens elektrikere får stadig nye arbeidsoppgaver. Årlig kurses 350 elektrikere for installasjon av vår trådløse smarthusløsning, xComfort. I dag er over 900 installatørbedrifter sertifisert. I tillegg til dette, vil vi i første omgang dele ut smarthusløsninger for over 1,3 millioner kroner gratis til videregående skoler som utdanner elever innen elektrofag. Denne satsningen vil gi elevene verdifull innsikt innen smarthus, slik at de er bedre rustet for å møte veksten innen smarthusinstallasjoner. Ekspertise innen bygg-automatisering, elektro og IT er allerede nødvendig for å løse fremtidens behov, både sett ut i fra et samfunnsperspektiv og for privatpersoner. Denne kompetansen kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer, og kunnskapen representerer et betydelig konkurransefortrinn. Derfor er vi opptatt av å hylle elektrikeren og dele av kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 15 års arbeid med trådløse smarthusløsninger.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Skoler får smarthusløsninger for 1,3 millioner kroner

skoler
Per-Arne Opheim som underviser i elektriske fag ved Bodø videregående skole.