lysveilederen
I lysveilederen finnes veiledere for mange forskjelllige bruk, slik som Idrettsbelyning, nødlys og ledesystemer, kontorbelysning, lys og energibruk, lys i læringsmiljø, dagslys i bygninger, lysstyring osv.

Lysveilederen – digitalt oppslagsverk for lys og belysning

0

Lysveilederen; Lyskulturs nye tjeneste, er Norges største digitale oppslagsverk for lys og belysning. Denne er utarbeidet av Norsk lysteknisk komité.

Norsk lysteknisk komité (NLK) er Lyskulturs øverste faglige organ, og har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK bidrar til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner, og utarbeider Lyskulturs faglige publikasjoner. Lyskulturs Lysveileder er således sikret faglig av NLK.

Lysveilederen er digitalisering av Lyskulturs publikasjoner. Originale publikasjonene er skrevet i samarbeid med et bredt antall fagpersoner fra våre medlemsbedrifter og interessenter. Redaktører for siste trykket versjon som ligger til grunn for denne lysveilederen finner du her: Hvem lager lysveilederen 

I lysveilederen finnes veiledere for mange forskjelllige bruk, slik som Idrettsbelysning, nødlys og ledesystemer, kontorbelysning, lys og energibruk, lys i læringsmiljø, dagslys i bygninger, lysstyring osv.

Veilederen inneholder nasjonale og internasjonale normer og standarder, som er et viktig verktøy for alle som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Dårlig lys på arbeidsplassen er kostnadsdrivende for alle virksomheter

Lyskultur er opptatt av nettopp lys på arbeidsplassen og vil gi gode råd og veiledning.