Diskusjon over bordet: Leder for NKF plan og miljø Ståle Undheim i god dialog med Gunnar Crawford, smartbysjef, Stavanger kommune. Foto: Sindre Haarr, NKF.

Stavanger kommune vil utvikles til å bli smartby

Stavanger kommune utviklet allerede i 2015 et veikart for smartbyen Stavanger. Veikartet er tverrpolitisk forankret og smartbyarbeidet skal ikke være opptatt av kommunegrenser og ei heller være begrenset av kommuneplanen.

0

Stavanger og kommunene rundt har lenge samarbeidet om olje og gass. De siste årene har det også blitt jobbet systematisk på tvers av offentlig sektor, akademia og næringsliv for å utvikle smarte løsninger for innbyggerne.

Stavanger kommune utviklet allerede i 2015 et veikart for smartbyen Stavanger. Veikartet er tverrpolitisk forankret og smartbyarbeidet skal ikke være opptatt av kommunegrenser og ei heller være begrenset av kommuneplanen.

– Drivere for smartbyen er ny teknologi, samarbeid, partnerskap og innbyggerinvolvering. Viktigst av disse er innbyggeren, sa Gunnar Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune under Arendalsuka.

Stavanger og Greater Stavanger ønsket under Arendalsuka å vise frem hvor lett det kan, og skal, være å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Crawford mener det blir bare viktigere å se over kommunegrensene.

– Det er veldig nyttig når vi kan se til andre kommuner, som Sandnes, som gjør en kjempejobb med sitt smartbyarbeid.

På regionalt nivå har kommunene i Stavangerregionen prøvd å åpne opp så mye som mulig og latt delingskulturen står sentralt. Gjennom smartby-hospitering kan kommunalt ansatte som jobber med smartby sitte i lokaler hos naboen og jobbe sammen om felles prosjekter. Dette kan være med å realisere lavthengende frukt. I tillegg er det ønskelig at kommunene, gjennom å være en god bestiller, kan være med å bidra til vekst i det lokale næringslivet.

I Arendal inviterte Smarte Byer Norge til diskusjon der styreleder i NKF plan og miljø Ståle Undheim deltok. Undheim jobber til daglig som leder av smartbykontoret i Sola kommune og er fornøyd med at kommunene i Stavangerregionen jobber så tett sammen.

– På Nord-Jæren ligger kommunene tett på hverandre og det er rasjonelt at kommunene samarbeider med å utvikle tjenester til gleder for innbyggerne og næringslivet. Med tanke på morgendagens løsninger er det derfor, fra et faglig ståsted, helt naturlig at samarbeidet om smartby videreføres og videreutvikles, sier Undheim.

Arendal S og G 3.pngMed mikrofoner: Gunnar Crawford og Ståle Undheim, Foto: Greater Stavanger

Veikartet for Smartbyen Stavanger

Veikartet for Smartbyen Stavanger har blitt til med bred involvering fra både privat og offentlig sektor.

Det er valgt ut fem satsningsområder som Smartbyen skal jobbe med:

  • Helse og velferd
  • Utdanning og kunnskap
  • Energi, klima og miljø
  • Urban kunst
  • Styring og demokrati

Her kan du lese mer: Stavanger kommune smartbyen

Artikkel fra Kommunalteknikk.no

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Etterlyste sertifisering av smarte bygg
på COWIs byfrokost

Fra venstre: Erik Rigstad, utviklingssjef Bygninger i COWI, Harald Hammer, fagekspert solceller og energilagring i COWI, Øyvind Moen, administrerende direktør i Veidekke Eiendom og Christian Geelmuyden, utleiesjef i Höegh Eiendom. Foto: COWI