Fagskolen Telemark tilbyr fra høsten 2018 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk.

Fagskolen Telemark tilbyr nytt kurs i energidesign og bygningsfysikk

Kunnskap som er viktig i ITB-rollen

0

Fagskolen Telemark tilbyr fra høsten 2018 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Skolen legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN.

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energieffektive står sterkt i fokus, skriver skolen i introduksjonen til kurset.

Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt. Kurset vil gi studentene kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Oppstart på Fagskolen i Oslo og Akershus på Økern fredag 12. oktober 2018.

Kurset er godkjent av Enova og tilpasset deltakere både fra elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.

Etter avsluttet kurs kan studentene jobbe som energirådgiver og søke Enova om ENØK- tilskudd.

Etter avsluttet kurs kan studentene gjøre utfordrende energivurderinger for kunder, blant annet med Simien- programmet som et godt hjelpemiddel for dette. Innholdet i kurset gir kunnskaper innenfor ventilasjon, vinduer, lys, varmepumper, – både vann og luftbårne systemer. Videre vil det gi inngående kunnskap i hva som er viktig ITB-rollen.

Deltakerne vil også bli kjent med Breeam Nor, Norges ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg.

Det blir en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil deltakerne få tilgang til e-læringsplattformen Fronter, AdobeConnect og all annen nødvendig programvare. Skolen bruker en lukket facebook-gruppe til daglig kommunikasjon.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med muntlig tverrfaglig eksamen basert på prosjektoppgaven.

Kurset gir en realkompetanse tilsvarende 15 studiepoeng.

Studiet gjennomføres over ca. 7 måneder. Skolen tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte.

Mer om kurset her


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

VR-teknologi gjør BIM-studentene mer attraktive i byggebransjen

VR-teknologi
Her demonstrer Harald Andreas Selvær hvordan han kan befinne seg på ett sted og samtidig diskutere detaljer i t kommende bygg med andre som sitter andre steder.