Trond Bersvendsen, leder for Byggautomasjon i Johnson Controls Norway AS.

– Økende behov for kompetanse rundt byggautomasjonsfaget

– Vi ser økende grad av sømløs teknisk integrasjon i byggene. Vår største utfordring er store forskjeller på kunnskap og kompetanse rundt de tekniske løsninger hos de ulike aktørene i prosjektene. Utviklingen er positiv, men vi opplever fortsatt problemer med integrasjon av helt vanlig teknisk utstyr, sier Trond Bersvendsen, leder for Byggautomasjon i Johnson Controls Norway AS.

0

Tekst: Ole Peter Galaasen

Økt anvendelse av avansert teknikk i moderne bygg stiller høyere krav til bred teknisk fagkompetanse i prosjektene.

– Vi ser økende grad av sømløs teknisk integrasjon i byggene. Vår største utfordring er store forskjeller på kunnskap og kompetanse rundt de tekniske løsninger hos de ulike aktørene i prosjektene. Utviklingen er positiv, men vi opplever fortsatt problemer med integrasjon av helt vanlig teknisk utstyr, sier Trond Bersvendsen, leder for Byggautomasjon i Johnson Controls Norway AS.

Selskapets mest innovative prosjekt er i dag Powerhouse i Trondheim for Entra, hvor de blant annet leverer byggautomasjon og integrerte sikkerhetsløsninger med produkter fra både Tyco og Johnson. Selskapet ble etter oppkjøpet av sikkerhetsleverandøren Tyco i 2016, rangert blant de hundre mest innovative selskapene i verden av Clarivate Analytics.

Krever oppdatert kunnskap i alle fag

Han forteller om en fortsatt rask utvikling innen generell integrasjon mot alle tekniske fag, men i tillegg også mot IT-systemer og byggherrestyrte applikasjoner.

– Noe av årsaken til utviklingen er at det stadig kommer nye strømmålere, pumper, aggregater og annet på markedet. Dette krever at distributører og leverandører av automasjonsprodukter også har nødvendig kompetanse innen dokumentasjon, integrasjon og funksjon. Disse komponentene skal også idriftsettes, og da typisk av den entreprenøren som leverer, sier han.

Vil tilbake til mer detaljerte beskrivelser

Han peker derfor på viktigheten av å beskrive tekniske løsninger tidlig i prosjektene.

– Automasjonsentreprisen skal sy alle tekniske løsninger sammen for å møte byggherres ønske og krav til et energiriktig og bruksmessig godt bygg. Da må detaljering i funksjon og masseoppsett ivaretas i mye større grad enn i dag.  Vi ser også en større grad av differensiering mellom byggherrekrav. Vi tror at de som nå går foran med sine egne tunge beskrivelser og rammeverk vil heve terskelen hos alle byggeiere og utleiere. Smarte hus og større implementeringsgrad av fornybare løsninger krever mye mer av automasjonsentreprisen, sier Bersvendsen.

Han mener de tekniske kravene ikke kommer godt nok frem i dagens funksjonsbaserte totalentrepriser.

– Dette kan også føre til en uheldig konkurranse på et for lavt prisnivå, som igjen fører til et ferdig bygg uten de fasiliteter og muligheter byggherre hadde sett for seg. I tillegg kan det komme store tilleggskrav og mye «støy» i prosjektet etterhvert som detaljprosjekteringen avdekker de virkelige og reelle kravene i prosjektet, sier han.

Må koordinerer funksjonskravene

I dag kan byggautomasjon utgjøre omtrent tre prosent av den totale kostnaden på et typisk kontorbygg.

– Nye krav til mer funksjonalitet i dag vil naturligvis øke denne prosentandelen, som er svært viktig for byggets funksjon og drift i byggets levetid. Vi opplever dessverre at «tynne beskrivelser» i konkurranser senker prosjektverdien til langt under dette nivået, sier han.

Bersvendsen mener det finnes flere løsninger for bedre beskrivelse av byggautomasjon, samt gode tekniske løsninger.

– Vi kan gå tilbake til masseregulerte entrepriser under NS8405/-15, eller en «hybrid» med tyngre beskrivelser av tekniske løsninger under NS8407/-17. Byggautomasjon bør også kontraheres mye tidligere slik at vi kan være med å koordinerer funksjonskravene og beskrivelser i forprosjektet.

– Det er viktig at entreprisen tydelig beskriver grensesnitt mot alle tekniske fag, og brukerstøtteløsninger, avslutter han.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Dagens teknologiske situasjon for byggsautomatisering

Illustrasjonen er generell om bygningsautomasjon, og ikke omtalt i artikkelen. Hatlane Skole og Idrettshall, Ålesund kommune. Illustrasjon: Johnson Controls