Powerhouse på Brattørkaia Foto: Illustarsjoner: Snøhetta

Økt fokus på sikkerhet i stadig smartere bygg

Johnsen Controls: - Viktig å ivareta hensynet til både datasikkerhet, åpenhet og funksjonalitet

0

Smarte bygg er avhengig av informasjonsdeling og datasikkerhet står derfor høyt på agendaen. Økt anvendelse av IP-baserte enheter krever økt fokus på sikring av tekniske nettverk.

– Selv om det ikke er mange eksempler på angrep på tekniske anlegg i dag, vet vi at det kan være et angrepspunkt for å komme lengre inn i bygget. Innbrudd i automasjons- og sikkerhetssystemer er en trussel og vi jobber aktivt med datasikkerhetsaspekter i alle prosjekter. Våre plattformer innen automasjon, adgangskontroll og video, har alle tunge sikkerhetsmekanismer innebygd, sier Trond Bersvendsen, leder for Byggautomasjon i Johnson Controls Norway AS.

Han mener det er viktig å ivareta hensynet til både datasikkerhet, åpenhet og funksjonalitet.

– For å oppnå god funksjonalitet og integrasjon i bygget må man åpne opp mellom ulike systemer. En binding mellom teknisk nett og leietakers nett, eller ideelt sett et felles nettverk, er i dag nødvendig for å kunne tilby informasjonsflyt på alle nivå.  Brukere og leietakere ønsker tilgang til egne energitall, lokal styring, samt informasjon i og rundt bygget. Allerede i dag finnes en felles app med sanntidsinformasjon om parkeringsplasser, meny og kø i kantina, temperatur og lysnivå, samt sporing og stiangivelse til møterom, sier han.

Nye muligheter med Power over Ethernet (PoE)

PoE har lenge vært brukt til å forsyne enheter med strøm på IP-nettet, vanligvis IP-kamera og IP-telefoner. Nå introduseres PoE til lysarmatur og sensorer i himlingen.

– Med PoE senker vi installasjonskostnadene for lysarmaturen og forenkler integrasjonsstrukturen i himlingen, noe som gjør at flere enheter kan styres fra IP-nettet. Det kommer stadig flere enheter med IP og støtte for PoE. PoE-standarden støtter i dag inntil 60W og støtte for 100W kommer snart, sier han.

Johnson Controls og lysprodusenten Molex er begge en del av økosystemet Digital Ceiling hos Cisco, et konsept basert på økt anvendelse av IP og PoE i himlinger og lysarmaturer.

– Molex sin PoE-løsning integreres i JC`s BMS/SD plattform; Metasys. Vi ser en utvikling av åpen PoE teknologi også hos andre lysprodusenter, sier han. JC leverer PoE lysstyresystem i entreprisen på Powerhouse Brattøra.

Bersvendsen mener kompleksiteten innen bygningsautomasjon vil øke sterkt i årene som kommer.

– Markedet for energioppfølgingssystemer, analyseverktøy og avanserte apper er i rask utvikling. Vi har allerede i dag prognosebaserte systemer som styrer inneklima etter værmeldingen. Nå ser vi begynnelsen på prediktive og adaptive løsninger basert på maskinlæring. Vi ser en overgang fra «smarte» til «intelligente» bygg med kognitive funksjoner, avslutter han.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Økende behov for kompetanse rundt bygningsautomasjonsfaget

Trond Bersvendsen, leder for Byggautomasjon i Johnson Controls Norway AS.