Her, i Scandic Nidelven i Trondheim møtes rådgivere, byggeiere, forvaltere og driftere i oktobr. Foto Scandic Nidelven

Bærekraft, digitalisering, drift og fremtiden i bygg

Entroseminaret i Trondheim i oktober

0

Entroseminaret i fjor ble en stor suksess da over 100 engasjerte rådgivere, byggeiere, forvaltere og driftere møttest i Oslo i oktober. I år er den på’n igjen den 16. og 17. september, denne gangen i Trondheim,  med et bredt fagprogram over to dager. Tema for årets seminar vil være bærekraft og digitalisering, og hvordan dette vil påvirke fremtidig byggdrift.

Vi opplever for tiden stor teknologisk utvikling rundt styring av bygg og vi blir møtt med blant annet selvlærende teknologi, smartere nett og nye betalingsløsninger for energifakturaer. Hvordan samsvarer denne utviklingen med målene vi har for å nå lavutslippsamfunnet, og ikke minst: Hva vil den ha å si for arbeidshverdagen vår?

Som et av Norges ledende rådgiverfirma innen energi og miljø, inviterer Entro  med på en reise gjennom bærekraft og digitalisering, og hva dette vil ha å si for fremtidig byggdrift.

Tema for årets Entroseminar er bærekraft og digitalisering. Hvor er vi på vei, og hva vil det ha å si for fremtidens fokus på forbruksreduksjon og miljøarbeid?

I år arrangeres seminaret i Trondheim tirsdag 16. og onsdag 17. oktober, nærmere bestemt på Scandic Nidelven og programmet er slik:

Dag 1 – 16. oktober
Tema 1: Bærekraft
11:00     Registrering

11:30     Lunsj

12:30     Velkommen til Entroseminaret
v/Børge Nilssen, administrerende direktør i Entro

13:00     Veien mot lavutslippssamfunnet
v/Even Bjørnstad, senioranalytiker i Enova SF

13:30     Sluttbrukereffekt – En konseptutredning
v/Egil Evensen, Evensen Varme

14:00     Pause

Tema 2: Digitalisering

14:30     Energioppfølging 4.0
v/Håvard Moster, kommersiell leder i Entro AS

15:00     Digitale bygg
v/Øystein Fjellheim, forskningsleder i SINTEF Byggforsk

15:30     Kaffe og matbit

15:45     Entrorapporten 2018
v/Sofie Osbeck, avdelingsleder i Entro Bergen

16:15     Digibygg – Plan, bygg, drift og bruker
v/Anett Andreassen, prosjektdirektør Digibygg i Statsbygg

16:45     Oppsummering av dag 1
v/Marit Pedersen, leder for administrasjon og økonomi i Entro

17:30     Gå samlet til Rockheim hvor vi får middag med underholdning av Ulf Risnes

Dag 2 – 17. oktober
Tema 3: Drift og fremtiden i bygg

09:30     Introduksjon dag 2
v/Marit Pedersen, leder for administrasjon og økonomi i Entro

09:45     Lysgården – Norges smarteste bygg?
v/Stig Tore Røe, distriktssjef bygningsteknologi Siemens

10:15     Powerhouse – Norges smarteste bygg?
v/Tord Solvoll, Entra

10:45     Driftssjef med riktig fokus
v/Stefan Yndestad, driftssjef Coor Service Management AS

11:15     Kaffepåfyll

11:30     Utfordringer ved å ta over nye bygg
v/Entro

12:00     Redder vi verden litt..? – Elsertifikater,opprinnelsesgarantier og CO2 kvoter
v/Stian Vollan-Hansen og Kristine Wormdal i Entro

12:20     Varmere klima – hva gjør vi med kjøling?
v/Entro

12:45     Oppsummering og avslutning
v/Børge Nilssen, administrerende direktør i Entro

13:00     Lunsj og avreise

 


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lysgården i Trondheim blir helt uten lysbrytere

Slik blir Lysgården i Trondheim. Illustrasjon: Siemens