Fra tildelingen av Norsk Lyspris 2017. Foto: Lyskultur

Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018

Frist 16. septmber

0

Norsk Lyspris hedrer de beste innen norske belysninsprosjekter, belysningsprodukter og lysinstallasjoner og løfter frem god design og nyskapende løsninger. Blant vinnerne av Norsk Lyspris plukkes nominerte til Nordisk Lyspris.

Lyskultur oppfordrer både små og store prosjekter å søke Norsk Lyspris 2018. Prisen deles ut innen fem kategorier under Lysets Dag 21. november på DOGA. Søknadsfrist er 16. september. Vi gleder oss til å se ditt bidrag!

Ny utvidet kategori

Etter fjorårets mange søknader med spesialutviklede armaturer til prosjekter som ble søkt på innen Åpen klasse, har juryen kommet frem til å utvide kategorien Beste produkt eller teknologiske løsning til å inkludere spesialutviklede armaturer til et prosjekt. Produktet må være fysisk montert i et prosjekt.

– Det skjer mye innovativt innenfor spesialutviklede armaturer og nye digitale tekniske  løsninger tilpasset ulike prosjekter, både på armatursiden og innen styringsystemer. Denne spennende utviklingen  ønsker Lyskultur å sette ekstra fokus på. Vi håper at en utvidelse av denne kategorien får vist  frem det mangfoldet LED-teknologien byr på, og hvordan den kan integreres i arkitekturen på en helt ny måte enn hva som har vært vanlig med andre lyskilder tidligere, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder I Lyskultur.

Tverrfaglig samarbeid

Lyskultur oppfordrer personer fra flere fagdisipliner innen belysning til å søke. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige og faste lysinstallasjoner, godkjente lysplaner etc., samt produkter som er med på å videreutvikle belysningsbransjen – som armaturer og lamper, styringssystemer og lyskilder.

– En liten bransje trenger å få frem alle som jobber med belysning. Vi oppfordrer produsenter, interiør- og landskapsarkitekter, arkitekter og rådgivende innen elektro om å søke. Norsk Lyspris tildeles prosjektet, og et godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene er en forutsetning for å lykkes, sier Banoun.

Årets Jury 2018

Juryen for Norsk Lyspris 2018 er en jury bestående av høy faglig kompetanse, med praktiserende aktører i markedet. Juryleder for Norsk Lyspris 2018 er Birgitte Appelong, som har Ph.D. i lys fra Kunsthøgskolen i Oslo.

De øvrige jurymedlemmene er Hans Øien, Aaste Gulden Sakya, Arve Olsen, Kyrre Andersen og Tina Therese Larsen. Gjermund Sjøsåsen stiller som varamedlem. Les mer om juryen.

Klikk her for å melde inn inn et lysprosjekt til Norsk lyspris


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lysveilederen – digitalt oppslagsverk for lys og belysning

lysveilederen
I lysveilederen finnes veiledere for mange forskjelllige bruk, slik som Idrettsbelyning, nødlys og ledesystemer, kontorbelysning, lys og energibruk, lys i læringsmiljø, dagslys i bygninger, lysstyring osv.