prinsippene
Lean Consullting region Vest (Hordaland og Sogn & Fjordane) drives av Arild Paulsen (t.h.) og Heine Olsen.

Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean

Lean Consulting størst i Bergen:

0

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Lean Consulting i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

Lean Consullting region Vest (Hordaland og Sogn & Fjordane) drives av Arild Paulsen og Heine Olsen

-Som eneste kursleverandør leverer vi leankurs på alle nivå i Bergen. Dette gjelder Yellow Belt, Green Belt og Black Belt, forklarer Arild Paulsen, spesielt Black Belt er vi alene om. Alternativet er å reise til London eller Oslo for å få tilsvarende kompetanse, forteller Arild Paulsen.

-Vi har evnet å få tilstrekkelig med kursdeltagere og å gjennomføre planen i høy grad. Flere har kommet til oss fordi andre kurs i Bergen har blitt kansellert, sier han.

Over 1100 deltakere har ifølge Paulsen, de fleste ledere fra både kommuner og privat næringsliv, har deltatt på kurs gjennom disse to årene, fordelt på åpne og bedriftsinterne kurs.

Lean er Kinderegg

-«Lean er et kinderegg», er et uttrykk vi bruker, sier Paulsen og forklarer det punkt for punkt:

  • Gevinst ved optimalisering av de interne prosessene. Her har de fleste virksomheter et stort potensiale.
  • Lean i prosjekter har etter hvert blitt mer og mer vanlig i byggebransjen. Ved å bruke involverende planlegging og visuell målstyring i gjennomføringen, får man eierskap og etterlevelse som gir mer lønnsomme prosjekter for alle. Her tar vi med oss 20 års erfaring med tilsvarende prosesser og prosjekt-optimalisering fra oljebransjen.
  • Krav til Lean i offentlige prosjekter. Premissgiverne i byggeindustrien slik som Statsbygg, Forsvarsbygg, Kommuner, Universiteter og Helseforetakene stiller oftere og oftere krav om Lean som en del av gjennomføringsstrategien. Dette tror vi vil komme mer og mer sier Paulsen. Se artikkel vedr tildeling av Statsbygg sin Kunst og Designhøgskole i Bergen hvor Apply TB ikke var billigst, men best på Lean.

 – For prosjekter i bransjen finnes det mange forskjellige planleggings- og gjennomføringsteknikker. Effektivitets- og produktivitetsutviklingen er på vei oppover, men den har ikke hatt samme utvikling som for eksempel i prosessindustrien, påpeker Paulsen.

-Lean Consulting har bistått flere selskaper i mange prosjekter. Historiene er at vi kan se kortere og mer effektiv gjennomføringstid ved hjelp av involverende planlegging – og tettere samarbeid i forbindelse med gjennomføringen, slik at tid og kvalitet blir forbedret fra tidligere. I Lean snakker vi om begrepet 5S (Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre) på anleggsplassen, verdistrømsanalyser for å finne flaskehalser, bakoverplanlegging hvor alle fagene og underleverandører tettest mulig involveres. Da vil dette gi svært gode resultater, sier Paulsen.

Passer også kommune-Norge

Lean som filosofi og metodikk passer også kommune-Norge, mener Arild Paulsen.

-Vi i Lean Consulting AS har jobbet med forbedringsinitiativ innen byggesaksbehandling, i tillegg til andre kommunale oppgaver som barnevern, sosialtjeneste, IKT, økonomi, helse- og omsorg og skolesektoren, sier han.

Første steg mot et vellykket forbedringsprosjekt er forankring i ledelsen. Dette oppnår en gjerne gjennom én dags Ledersamling Lean, hvor en sikrer felles forståelse i forhold til hva Lean er, forankring og forpliktelse.

-Beltegradene er som karate, hvor en angir kompetansenivå, utdyper Paulsen.

Lean Yellow Belt handler om å lære å identifisere og fjerne sløsing, systematisk rydding vha 5S og ikke minst forstå hvordan en virksomhet skaper verdi og hvordan hver enkelt kan påvirke. Her jobber vi med verdistrømsanalyse, som er en systematisk måte å kartlegge nåsituasjonen for å skape en fremtidig ønsket situasjon.

Tilbake på arbeidsplassen har deltakerne med seg tanker om hvordan jobbe smartere og løse opp i problemer med systematisk og kontinuerlig forbedring.

Lean Green Belt, som er en dypere innføring i Lean gjennom bruk av praktiske øvelser, rollespill og teori. Det er her kunnskapene om å designe og lede et Lean-prosjekt plukkes opp i løpet av et par kursdager.

Sentrale temaer i Lean Ledelse er blant annet endringsledelse, endringsmotstand, tavledesign og tavleledelse. Deltakerne – som ønsker å komme inn i en ledende rolle i prosjekter i egen bedrift – blir utfordret og får «kjenne litt» på hverdagen, som Arild Paulsen uttrykker det.

Lean Black Belt sertifisering oppnås gjennom 2×4 dagers kurs, hvor deltakerne får en bredere og dypere forståelse for mangfoldet i Lean. Dette gir en faglig trygghet til å designe og lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet, og deltakerne blir naturlig en sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter. Det jobbes med en prosjektoppgave mellom de to modulene.

Han er opptatt av at når deltakerne kommer tilbake på arbeidsplassen, skal det ha skjedd positive endringer i løpet av de første tre månedene.

-Allerede første dag etter avsluttet kurs skal man i gang. De som følger Lean spillereglene og viser «stayerevne», så er det kjente uttrykket «sky is the limit>» treffende, slår Arild Paulsen fast.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lean avgjørende for valg av teknisk entreprise

Statsbygg har krav om å bruke Lean-metodikken ved vygging av Kunst og designhøgskolen i Bergen. Apply TB som skal ha alt av tekniske installasjoner har nettopp vært i Tyskland, på Porsche-fabrikken og oppdatert seg på Lean (innfelt bilde).