Vemork kraftstasjon på Rjukan er eksempel på en bygning med høy kulturminneverdi som krever håndverksmessig ekspertise når den skal rehabiliteres. Foto: Multiconsult

Slik gjennomfører du tiltak i eksisterende bygninger

Sintef Byggforskserien:

0
Byggforskserien viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse. En nyrevidert anvisning i Byggforskserien tar utgangspunkt i at det foreligger et forslag om fornyelse, rehabilitering, ombygging eller restaurering av en bygning, og beskriver forutsetninger og ulike faser i prosjektet.

Anvisningen beskriver rammebetingelser, organisering og planlegging, forundersøkelser, skisse- og forprosjekt, kontrahering, utførelse, forvaltning, drift og vedlikehold.

Når de fysiske rammene er gitt

I en eksisterende bygning er de fysiske rammene for tiltaket gitt. Derfor må man kartlegge teknisk tilstand, bygningshistorie og eventuell vernestatus før prosjektering av tiltaket. Viktige huskeregler er:

  • Kartlegg forutsetningene.
  • Kontakt kulturminneforvaltningen tidlig (skisseprosjekt), vær godt forberedt og ha konkrete forslag.
  • Sørg for god og sammenhengende kompetanse gjennom hele prosjektet.
  • Sørg for rask håndtering av endringer i byggefasen.

– Anvisningen legger hovedvekt på tiltak der kulturminneverdi skal ivaretas, men framgangsmåten som beskrives, kan brukes i alle større tiltak i eksisterende bygninger, sier fagredaktør i Byggforskserien, Stine Helene Bakken.

Anvisningen kan fungere som veileder for byggherrer og prosjekterende i denne typen tiltak.

Les mer i Byggforskserien

620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

manglende kalibrering
I SINTEFs lab kan alle typer ventilasjonstekniske instrumenter kalibreres. Foto: Werner Juvik