Løsningen gjør det mye enklere å finne hvor ulike komponenter befinner seg.

Integrerer sanntidsinformasjon i BIM for mer effektiv FDV

0

Selv om kostnadene kan være store i BIM-prosjekter er fordelene mange. Nå ønsker Schneider å tilføre BIM-modellene økt verdi i driftsfasen med sanntidsinformasjon fra SD-anlegg og andre enheter.

– Bakgrunnen for BIM-integrasjonen var dialoger med både private og offentlige byggherrer som bruker BIM i produksjonsprosessen. De ser at BIM medfører mindre avvik og feil, men at de også kan hente ut mer av den digitale tvillingen i driftsfasen. Vi har tenkt gjennom problemstillingen og ser at løsningen krever samarbeid mellom oss og andre teknologileverandører, sier Nariman Fakhraee, salgsdirektør Schneider Electric Norge AS.

Selskapet leverer løsninger innen automatisering, drift og sensorteknologi, og ønsker nå å kunne hjelpe kundene med systemintegrasjon på BIM-nivå.

– Nå har vi tilrettelagt Ecostuxure-plattformen slik at vi kan dele informasjon fra alle type kilder ved hjelp av et standard API grensesnitt. Vi gjør dataen tilgjengelig via skytjenester og tilrettelegger for at man kan lage nye applikasjon på toppen av plattformen, sier han.

Beriker BIM-modellen med sanntidsdata

Han forteller om enorme mengder sanntidsverdier fra sensorer, nødlys, brannalarmer, adgangskontroll og andre driftsparametere.

– Vi sørger for at all informasjon blir tilgjengelig i BIM-modellen, som opprinnelig ble laget for byggeprosessen. Tradisjonelt inneholder BIM-modeller store objekter som dører og vinduer, men om man beriker modellen med alle de aktive objektene i bygget får man et verktøy som er mer nyttig en den statiske BIM-modellen, sier Fakhraee.

Han forteller at alle typer sanntidsdata kan kobles til BIM-modellen slik at man lett finner detaljer om objektene.

– Om man ser BIM-modellen på et nettbrett kan man enkelt innhente all informasjonen om eksempelvis en brannalarm. Det blir enklere å finne hvor komponenter befinner seg og se relevant dokumentasjon, datablader, instrukser og loggbøker slik at det kan brukes som et fullverdig FDV-verktøy. Løsningen åpner også for at man kan loggføre direkte i BIM-modellen. Vi har vist at data fra egen og andres teknologi gir nytte for kunden i BIM-modellen, sier han.

Bygger BIM-modeller fra plantegninger

Nariman Fakhraee, salgsdirektør Schneider Electric Norge AS.

Fakhraee forteller at eksisterende bygg uten BIM-modell også kan bruke løsningen.

– Nå kan vi lage en god nok BIM-modell basert på 2D-plantegninger som kan brukes til samme formål. Man trenger ofte ikke alle BIM-dataene i et FDV-verktøy og kompleksiteten på BIM-modellen bestemmes av bruksområde, sier han.

Han mener den største fordelen med løsningen er at man får et mer intuitivt verktøy for å finne data.

– Løsningen gjør det mye enklere å finne hvor ulike komponenter befinner seg. På sikt planlegger vi å integrerer løsningen med navigering slik at man ser hvor man står i forhold til alarmgivende objekt. I tillegg kan man enkelt innhente driftsinformasjon og FDV-informasjon for objektet på stedet, sier han.

Han tror spesielt store bygg som sykehus og universiteter kan ha stor nytte av løsningen.

– En byggherre som forvalter mange bygg bruker ofte ambulerende driftspersonell. Da er en slik løsning driftseffektiviserende siden man enkelte kan identifisere problemet før man reiser ut til bygget. Dette er med på å spare tid og penger, sier han.

Tror digitale tvillinger blir vanlig

Fakhraee peker på at olje- og gassindustrien, flyindustrien og bilindustrien allerede bruker avanserte digitale tvillinger. Nå mener han tiden er inne for å bruke samme løsninger i byggebransjen.

– Det er hele tiden et fokus på å bygge smartere bygg og jeg tror det er viktig å samarbeide med alle leverandører for å kunne tilfredsstille dette ønsket. Vi ønsker derfor å bruke hele verktøykassen sammen med partnere for å kunne tilby praktiske løsninger på ulike utfordringer. Sammen kan vi bygge verdens smarteste bygg, sier han.

Han tror også at digitale tvillinger i kombinasjon med AR (augmentet reality) vil bli vanlig om få år.

– I løpet av få år vil vi ha perfeksjonert løsningen slik at man har tilgang på en digital tvilling via AR og vet nøyaktig hvor man skal gå for å finne en feil. Vi har noen løsninger allerede i dag, men om få år vil slik teknologi være vanlig som et praktisk verktøy ute i byggene, avslutter Fakhraee.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Statsbygg krever all prosjektering i BIM
og papirløs byggeplass

Stasbygg innfører nå digitale kontraktskrav.