Bergen akuttsenter for ungdom mellom 15-18 år bygges for Bufetat. Illustrasjon: Statsbygg

Bergen akuttsenter med egen totalentreprise for byggautomasjon.

Statsbygg: For første gang

0

Ved byggingen av Bergen akuttsenter for ungdom har Statsbygg for første gang inngått en egen totalentreprise for byggautomasjon. 

Bergen akuttsenter for ungdom mellom 15-18 år bygges for Bufetat, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er planlagt i samarbeid med Bufetat og tar hensyn til deres ønsker om tekniske løsninger for å gjøre hverdagen for brukere og drift enklere.

– I andre byggeprosjekter har noen ganger sett at arbeidet med tekniske anlegg, og da særlig SD-anlegg, ikke får nok oppmerksomhet. I dette prosjektet ønsker vi derfor å teste ut om en egen totalentreprise for byggautomasjon vil kunne sikre anlegg av ønsket høy kvalitet, sier byggeherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Nylig signerte Statsbygg kontrakt med GK Inneklima om totalentreprise for byggautomasjon. GK Inneklima ble samtidig tiltransportert til Åsane Byggmesterforretning, som har totalentreprisen på alle de bygningsmessige arbeidene i prosjektet.

– Forhåpentligvis vil denne økte oppmerksomheten om anleggene føre til at driften av bygget blir enklere, sier Sandberg.

Digitale ambisjoner

Det nye akuttsenteret i Bergen skal stå ferdig neste høst. Det er på to etasjer med tre beboeravdelinger, fellesfunksjoner og kontorarbeidsplasser for de ansatte.

Prosjektet omfatter også et opparbeidet uteområde. Bygget skal utformes med tanke å legge til rette for personlig vekst for beboerne og være et hjem i den perioden de bor der.

Prosjektet inngår også i Statsbyggs Digibygg-satsing, som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. Byggeplassen skal være papirløs, enten i form av BIM-kiosker eller nettbrett. Prosjektet skal benytte 4D fremdriftsplanlegging og logistikkhåndtering med bruk av RFID (radiofrekvensidentifikasjon).

Bygget skal være et passivhus. Oppvarmingsbehov skal dekkes av varmepumpe med varmeopptak fra energibrønner.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Statsbygg krever all prosjektering i BIM
og papirløs byggeplass

Stasbygg innfører nå digitale kontraktskrav.