UBRA leverer Elis Elektro 16 000 meter med kabelbruer og 200 000 meter svakstrømkabler, som utgjør 40 prosent av alle kabler til anlegget, som har en samlet lengde på 500 000 meter. Fra venstre bas Thomas Hilmersson og prosjektleder Jan Øivind Klemetsen hos Bravida og til høyre distriktssjef Tom Svenningdal hos Elis Elektro.

Omfattende jobb med kabelbroer og kabler i Oslos største miljøprosjekt

Bravida med elektroansvaret for UBRA

0

Bravida, som har det elektrotekniske ansvaret for Utbygging Bekkelaget Renseanlegg (UBRA), startet sine arbeider 1. januar i år. – I dette prosjektet benytter vi kabelbruer og svakstrømkabler fra Elis Elektro, sier prosjektleder Jan Øivind Klemetsen og bas Thomas Hilmersson hos installatøren.

Elektroleveransen omfatter alt av tilførsler, festing av kabelbruer, kabeltrekking til motorer, instrumentering og det bygningsmessige, herunder lys, stikkontakter, brannalarm og nødlys.

– Vi arbeider nå i råtnetank, fettmottak og slambygg, som er behandlingsdelen og er i sluttfasen med montasje i råttentank og påbegynner nå arbeidene i fettmottak. Behandlingsdelen skal være ferdigstilt i midten av februar neste år, sier Klemetsen og Hilmersson.

Milliardinvestering
Bystyret har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelse av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

– Kloakkrenseanlegget eies av Oslo kommune og med utvidelsen får det dobbel kapasitet. Da kan det rense avløpsvann fra ca. 500 000 mennesker i Oslo Øst, i tillegg til regn- og smeltevann. VEAS-anlegget (Slemmestad) dekker resten av byen. Bekkelaget Renseanlegg får fire nye bio-bassenger, i tillegg til nytt slambehandlingsanlegg og råtnetank. Det er også et nytt fettmottak som er oppkoblet mot eksisterende og nytt anlegg. Administrasjonsbygget rehabiliteres innvendig og på tak monteres et solcelleanlegg. Elis Elektro har levert kabelbruer og svakstrømkabler til dette bygget, forteller Klemetsen og Hilmersson.

Lang byggetid
Kontrakten ble undertegnet i august 2017 mens arbeidene startet 1. januar i år i administrasjonsbygget og deler av fjellanlegget. Administrasjonsbygget skal stå ferdig august 2018 mens fjellanlegget overleveres juni 2021.

– Det er til tider hektisk, men koordineringen fungerer godt og alle har fokus på sikker bygging. Våre montasjearbeider skal være ferdig om ca. 2 år etterfulgt av idriftsettelse og prøvedrift, sier Klemetsen og Hilmersson. De kan fortelle at Bravida internt, samarbeider om elektrokontrakten i UBRA. Avdelingene i Oslo- og Sarpsborg utfyller hverandre på en god måte.

– For oss er dette et viktig referanseprosjekt for tilsvarende arbeider i fremtiden.

Elis Elektro trakk det lengste strået
Tilbudet på kabelbruer og svakstrømkabler ble sendt til aktuelle leverandører i februar og mars 2017.

–Vi valgte Elis Elektro på grunn pris og kvalitet. Kabelbroene er påført en type legering for å unngå rust. Det var et tett løp mellom flere leverandører, men det var Elis som trakk det lengste strået. I UBRA leverer Elis Elektro 16 000 meter med kabelbruer og 200 000 meter svakstrømkabler, som utgjør 40 prosent av alle kabler til anlegget, som har en samlet lengde på 500 000 meter.

Viktig leveranse
For Elis Elektro er leveransene av kabelføringsveier og kabler til UBRA viktig for selskapet.

– Fordelene med våre løsninger sammenliknet med konkurrerende produkter i markedet er at fester, lengder og bendler kan brukes om hverandre, sier distriktssjef Tom Svenningdal hos leverandøren. Han kan fortelle at dette er selskapets største levering av føringsveier og kabler til renseanlegg i Norge.

– Fra før av har vi levert andre renseanlegg som f.eks. Odderøya Renseanlegg i Kristiansand. IVAR renseanlegg på Randaberg ved Stavanger og Oset vannrenseanlegg i Oslo. Dette er et fagområde vi har tilegnet oss god kompetanse på, understreker han.

 Godt samarbeid
– Samarbeidet med Elis Elektro har til nå fungert meget bra med gode leveringsrutiner. Vi har minimalt med lagerkapasitet på byggeplass og i fjellet. En viktig forutsetning for å oppnå kostnadsreduksjon, er at Elis Elektro lagrer kabelutstyret som leverer oss etappevis. Suppleringsutstyr får vil levert 3-4 dager etter bestilling. For aluminiumbroer, som skal brukes på høyspent, er ventetiden noe lengre. I Europa er ventetiden på kabler 2-3 måneder. For å unngå forsinkelser i prosjektet krever det at vi bestiller dem god tid i forveien. Så langt har vi ingenting å utsette på produktene og just-in-time leveransene til Elis Elektro, avslutter Klemetsen og Hilmersson.

Kabelbroer fra Elis Elektro i Bekkelaget Renseanlegg.

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bravida leverer elektroinstallasjon
til nytt kontorbygg på Lysaker

Kontorbygget blir nabo til Lysaker Polaris.