Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Yann Aker

Eltilsynet må tilpasses det grønne skiftet

0

Også i fremtiden vil Norge ha eltilsyn. Det må tilpasses det grønne skiftet og en mer kompleks verden, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– I 2017 gjennomgikk DSB en stor kartleggingsprosess. Det resulterte blant annet i Elsikkerhetsrapporten. Den peker på flere handlingspunkter, og skisserer flere tiltak, sier Daae i siste nummer av Elmagasinet.

– Vi arbeider kontinuerlig med prioriteringen av de foreslåtte tiltakene. Noen kan vi selv gjøre noe med. Andre må opp på departementsnivå. Slik teknologien i elbransjen utvikler seg, er det områder som ikke lenger har grenseflater. De er mer eller mindre overlappende. Et eksempel er forholdet mellom elsikkerhet og kommunikasjon. Med utviklingen av Internet of Things får hjemmene systemer med kommunikasjonsmulighet, som drives av strøm. Problemstillingen er hvem som er ansvarlig. Her har vi en dialog med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om områder det er overlapp mellom ekom og elektro.

Daae opplyser at DSB i år har satset på å fjerne etterslepet i håndteringen av søknader fra utenlandske montører og installatører.

– Vi ønsker å forenkle dette systemet både for søkerne og direktoratet. At alle søknadene må håndteres manuelt krever veldig store ressurser, sier Daae til Elmagasinet.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Schneider Electric, Telenor og Nelfo
med felles IoT-fremstøt

Marketing Communication Manager Ingunn Kristiansen i Schneider Electric Norge.