Slik er planen for en ny ishall i Oslo.

CO2-anlegg både for is-anlegget, klimakjøling og avfukting

Teknisk krevende

0

Nå blir det bygging av Frogner ishall i Oslo. Dette er et teknisk krevende anlegg å bygge. Hallen er planlagt med CO2-anlegg både for is-anlegget, klimakjøling og avfukting. Anlegget er planlagt å stå ferdig høsten 2020.

Frogner ishall er tilrettelagt for kunstløp, kjelkehockey/ishockey, kortbane og andre is-idretter. Den nye hallen møter et stort behov for å styrke kapasiteten på idrettsanlegg i Oslo, og vil gi Oslo vest et tilbud som ikke finnes i dag.

– Prosjektet har høye miljø- og energikrav, og dette passer oss bra. Vi ser frem til byggeprosessen med oppføringen av dette flott byggverket, og har de beste erfaringer med tidligere godt samarbeid med Kultur- og idrettsbygg i Oslo, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS.

– Dette er et etterlengtet anlegg som mange i Oslo venter på, og vi gleder oss til å komme i gang med byggingen. Vi starter allerede i oktober med forberedende arbeider og etablering av riggområde forteller Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Høye forventninger

Sivert Varvin, daglig leder i Håndtverkskompaniet AS og Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Kultur- og idrettsbygg

– Vi er veldig fornøyd med å ha med oss en entreprenør som har god erfaring og kompetanse med å bygge idretts- og isanlegg. Frogner ishall er et teknisk krevende anlegg å bygge, og har samtidig en flott arkitektur som skal integreres naturlig i den fredede Frognerparken. Vi har høye forventninger til leveransene i prosjektet, sier Eli Grimsby.

Hallen er planlagt med CO2-anlegg både for is-anlegget, klimakjøling og avfukting. Kultur- og idrettsbygg samarbeider tett med entreprenør for å finne frem til gode energiløsninger i byggeprosjektet, blant annet ligger det i kravspesifikasjonen til prosjektet at den nye ishallen skal kunne forsyne Frognerbadet med overskuddsvarme.

– Prosjektet har høye miljø- og energikrav, og passer oss veldig bra. Vi ser frem til byggeprosessen med oppføringen av dette flott byggverket, og har de beste erfaringer med tidligere godt samarbeid med Kultur- og idrettsbygg i Oslo, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS.

Godt integrert

Arkitektene har utformet hallen slik at den vil fremstå godt integrert i omgivelsene og tilpasset det fredede området det skal ligge i. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS

Arkitektene har utformet hallen slik at den vil fremstå godt integrert i omgivelsene og tilpasset det fredede området det skal ligge i.

Taket som spenner over hallen er buet og dekket med grønt mosebelegg. Det gjør at bygget blir en naturlig del av det eksisterende landskapet.

Ytterveggene består hovedsakelig av glass og granitt, og skaper en fin kontakt mellom aktiviteten som skjer inne og ute.

Fakta om prosjektet:

Frogner ishall skal være et anlegg for kunstløp, kjelkehockey/ishockey, kortbane og andre is-idretter. I tillegg blir det eget styrkerom, kontorer og møterom. Hallen får et bruttoareal på ca. 4 600 kvadratmeter, med tribuneplasser til rundt 300 personer. Hallen oppføres syd for Frogner stadion, mellom Frogner stadion og tennisbanene.

  • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
  • Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS
  • Landskap: Rambøll AS
  • Rådgivende ingeniører: Rambøll AS
  • Byggeperiode: 2018-2020
  • Miljø og energi: Energivennlig passivhus, fossilfri/utslippsfri anleggsplass
  • Kostnadsramme: 231 millioner kroner

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Dagens teknologiske situasjon for bygningsautomatisering

Illustrasjonen er generell om bygningsautomasjon, og ikke omtalt i artikkelen. Hatlane Skole og Idrettshall, Ålesund kommune. Illustrasjon: Johnson Controls