Torge Railo, eiendomsdirektør i Omsorgsbygg.

Omsorgsbygg satser på innovative og energieffektive prosjekter

– Vi jobber med å redusere energiforbruket i vår portefølje gjennom en tredelt strategi: lavt energibehov i nye og totalrehabiliterte bygg, ENØK-tiltak i eksisterende bygningsmasse og kontinuerlig arbeid med energioptimal drift, sier Torge Railo, eiendomsdirektør i Omsorgsbygg.

0

Omsorgsbygg Oslo KF en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900.000 kvadratmeter fordelt på barnehager, sykehjem, brannstasjoner og andre kommunale bygg. Nå øker de fokuset på energieffektivisering av bygningsmassen.

Foretaket jobber aktivt med energioppfølging for å forebygge feil og avvik.

– I driften identifiserer vi kilder til unødig tap ved analyse av energiforbruk i bygg med høyt eller avvikende forbruk. Dette gjøres ved bruk av energioppfølgingssystem (EOS) og befaring, samt lokalkunnskap om byggene. Feil som har «globalt» potensiale i bygningsmassen legges inn som fokusområder i «Månedens ENØK» som driftsorganisasjonen følger opp, sier han.

Forsker på utslippsfrie byggeplasser

Omsorgsbygg Oslo KF er hele tiden på utkikk etter nyvinninger som kan bidra til mer miljøvennlige og energieffektive bygg, og ønsker aktivt å bidra til byggeplasser med minst mulig utslipp.

– Vi er med i flere forskningsprosjekter, og ett eksempel er vårt bidrag inn i utviklingen av større utslippsfrie gravemaskiner. Prosjektet vil bygge om en eksisterende 30 tonn gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogen brenselcelle, og maskinen vil etter planen settes i drift på en av våre byggeplasser i Oslo, sier han.

Prosjektet er et samarbeid mellom partnerne Bellona, NASTA, DIFI, Omsorgsbygg, SINTEF, Skanska og Siemens. Mer info om prosjektet finnes her: Utslippsfrie gravemaskiner

– Videre jobber vi aktivt mot å nå ambisjonen om helt utslippsfrie byggeplasser, og her vil nye samarbeidsavtaler komme på plass i løpet av høsten 2018, sier han.

Store variasjoner i bygningsmassen

Lia barnehage er en av flere som Omsorgsbygg i Oslo har bygget som passivhus.

Railo forteller at den største utfordringen med energioptimalisering er at mange av byggene er gamle og har eldre tekniske anlegg.

– Mesteparten av den eksisterende bygningsmassen skal fortsatt stå i mange år fremover og det er viktig å gjøre riktige tiltak i disse byggene. Riktig bruk av bygg og tekniske anlegg er også en utfordring for energioptimal drift, sier han.

Foretaket har også gjennomført flere innovative og energieffektive prosjekter, deriblant passivhusene Haugenstien, Bråtenalleen og Lia barnehage. I tillegg er Marmorberget, Rødtvet, Prinsdalsbråten, Lilleslottet og Kilden barnehager under bygging.

– De nye pluss- og passivhusprosjektene våre er bygg som har vært i drift i under ett år, men vi ser allerede at eksempelvis Lia barnehage har et svært lavt energiforbruk. I denne typen høyteknologiske bygg vil det være en periode hvor vi jobber med inntuning av de tekniske anleggene for å optimalisere driften, både med hensyn til energiforbruk og best mulig inneklima for brukerne av bygget, og det er denne perioden vi er inne i nå, sier han og tilføyer:

– For å få bygget til å fungere godt ser vi at det er viktig med samspill med brukerne av bygget, både i planleggingsfase, overtagelse og drift av bygget. Vår erfaring totalt sett er at det er mulig å oppnå et godt inneklima og lavt energiforbruk på samme tid.

Høye ambisjoner for sykehjem

Foretaket er lang erfaring med energieffektive barnehager, nå løfter de ambisjonen også for sykehjem.

– Vi har ambisjoner om å bygge plusshus hvor dette er mulig, og i løpet av det siste året har vi ferdigstilt sju plusshus barnehager og har ytterligere ni under bygging eller under oppstart. Sykehjemmene våre er naturlig nok mer krevende å få bygget som plusshus, men vi har dette som ambisjon ved bygging av et nytt sykehjem på Tåsen med byggestart i 2019. Dette skal etter planen bli verdens første plusshus sykehjem, med bærende konstruksjoner i tre. Bygget er et FutureBuilt-prosjekt, sier han.

Foretaket samarbeider i tillegg med Institutt for energiteknikk (IFE) i et nytt EU-prosjekt, Be-Smart, for å utvikle nye energieffektive løsninger.

– Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere nye og kostnadseffektive produktkonsepter innen bygningsintegrerte solceller, og vårt bidrag er å stille med demonstrasjonsbygg og bidra til kursing og kompetanseheving. Vi synes det er spennende å delta i internasjonale forskningsprosjekter med stort potensiale, avslutter Railo.

Energiforbruk 2017
Energikilde Forbruk
Direkte el. 99 930 766 kWh
Fjernvarme 29 577 359 kWh
El. til el-kjel 5 131 868 kWh
Bio-olje 2 091 466 kWh

 


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Etablerer smart klynge for byggenæringen i Stavanger

Smedvig etablerer
Sjur Christian Monsen markedsdirektør i Smedvig Eiendom.