Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Verden digitaliseres: eiendoms- forvaltningens fremtid

Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom har deltatt i arbeidet med at Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF), som har 90 prosent av landets byggeiere og byggforvaltere som medlemmer, kjører digitaliseringskonferanse i november.

0

EFF har organisert seg for felles å kunne bidra med stedsutforming, grønt skifte, smarte bygg, og med bærekraftige digitaliseringsprosesser.

Planprosesser, byggeprosesser, og bruken av byggene vil endres radikalt, og påvirke mulighetene både innen nybygging, og innen drift av eksisterende bygg.  Dette er innledningen til konferansen Digitalisering av byggsektoren, hvordan oppnå både offentlig og privat gevinstrealisering? Denne arrangeres av EFF i november.

EFF påpeker i denne forbindelse at en suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil øke effektiviteten, redusere kostnader, øke kvaliteten, og være bra for miljøet. Aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster.

Konferansen gir et godt innblikk i hva som rører seg innen bransjen, og hva som kommer og disse stikkfrasene er hva deltakerne vil få med seg:

*Bestilleren i fokus
*Fremtiden kommer
*Byggeierne tar grep
*Det digitale veikrysset
*Innovative anskaffelser
*Byutvikling – Bodø kaller
*Integrert velferdsteknologi og byggdrift
*Sirkulærøkonomi og gjenbruk av ressurser
*Beste praksis innen digitalisering og undervisning
*Beste praksis -prisen til Bygg21 stimulerer bransjen
*Hva er mulig å levere i dag, i morgen, og hva kommer?
*Store offentlige byggeiere gir retning for digitaliseringsarbeidet

Målgruppen for EFF-konferansen er blant annet byplanleggere, byggeiere, byggforvaltere/driftspersonell, bestillere, produsenter/grossister,  FM-selskaper, utførende (rådgivere/entreprenører, mmm), IKT-leverandører, og andre interesserte.

I løpet av dagene skal det formidles kunnskap til både strategisk og operativt nivå, både for langsiktig planlegging og daglig drift. Myndigheter, byggeiere og byutviklere har sammenfallende interesser i å utvikle Norge til et bærekraftig digitalisert samfunn.

Leverandører inviteres også denne gangen til å profilere sine produkter/tjenester i stilige utstillingslokaler.

Det er den 14. og 15. november EFF inviterer til det de kaller hyggelig nettverksarrangement med en bedre middag i Grandkjelleren på ærverdige Grand Hotel i Oslo. Det fristes også med servering av god mat og drikke, i hyggelig lag.

Benytt den unike anledningen til å knytte nye kontakter og utveksle erfaringer med fagfolk, kolleger, og leverandører fra hele landet, heter det i invitasjonen. Programkomiteen som har satt sammen arrangementet er Ketil Krogstad i NBBL, Knud Fredrik Mohn og Elisabeth Leikanger fra NKF, Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst og Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Mer på www.Digitalebygg.no


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bærekraft, digitalisering, drift og fremtiden i bygg

Her, i Scandic Nidelven i Trondheim møtes rådgivere, byggeiere, forvaltere og driftere i oktobr. Foto Scandic Nidelven