Her er ITB-verdens nyeste ord og uttrykk

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

0

Da er den her; oversikten over ord og uttrykk som bør brukes av alle som jobber med bygningsautomasjon. Det er Standard Norge om har hatt en arbeidsgruppe i gang med å revidere gamle uttrykk og samle nye som passer inn i utviklingen av bygningsautomasjon, og automatisering i andre bransjen for den saken skyld.

Tom Christiansen i Siemens har stått sentralt i dette arbeidet, og sier:

-For så vidt er oversikten helt ny, men det fantes noe lignende for 17-18 år siden. Vi har sett på den, men gjennom årene er det kommet til ny teknologi, så mye nytt er derfor tatt inn og noe fjernet.

Dokumentet som det blir omtalt som, er utarbeidet av komité SN/K 025 Bygningsautomasjon nedsatt av Standard Norge. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra industri og næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, prøvings- og testlaboratorier, tekniske kontrollorganer, sertifiseringsorganer og brukere.

En noe mindre arbeidsgruppe har bestått av Tom Christiansen fra Siemens, Arne Devold fra Norconsult og Lasse S. Kvalheim fra Sweco.

Dokumentet utfyller en serie av andre dokumenter som understøtter anskaffelse og drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Dette er blant annet NS 3935, Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, NS 6450, Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, prNS 6460, Drift av tekniske bygningsinstallasjoner (som er under utarbeidelse) og NS-EN 15232-1, Bygningers energiytelse Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon.

Oppdateres årlig, kom med innspill

-Vi har gjort dette til et levende dokument i den forstand at vi oppfordrer alle i bransjen – ITBaktuelts medarbeidere og lesere inkludert – å komme med innspill og med ord og uttrykk. Dette materialet samler vi på og vil foreta en årlig revidering, sier Christiansen.

Har understreker at brukerne er alle som jobber med automatisering og bygningsautomasjon i en eller annen form.

-Det som ofte skjer er at folk i ulike miljøer lager sine egne ord som ikke alltid blir forstått av andre. Derfor prøver vi å få til en felles forståelse av ord og uttrykk, sier han.

-Mye tid som er gått med før terminologioversikten er blitt ferdig?

-Vi har jo fulldags jobb alle sammen og har ikke hatt hastverk. Men vi har jobbet oss fremover ved å studere gamle ord og uttrykk, googlet mye og diskutert enda mer. Det vi har passet på er å ikke gå inn på andre fagområder, for eksempel rør og IT.

-Men dere har eksempelvis med ordene datamaskin og tavle, et par ord antagelig de fleste vet hva er?

Selvfølgeligheter og oppdateringer

-Det er sikkert noen ord der som er ganske selvfølgelig, slik som datamaskin. Men tavle for en del år siden og tavle i dag kan beskrives på to forskjellige måter. Vi har nok mange slike eksempler, sier Tom Christiansen.

Dokumentet har også fått et engelsk navn; Terminology for technical building installations, men dette forklarer Christiansen med at Standard Norge har samarbeid innen europeisk standardiseringsarbeid, uten at innholdet i dokumentet dermed er oversatt til engelsk.

Og hva finnes i PDF-dokumentet som er på 52 sider, tettpakket md mange spennende ord og uttrykk? Det vi finner er for eksempel at AAK betyr automatisk adgangskontroll, at ABA betyr automatisk brannalarm, kaldstart er start etter full utkobling og at et reaksjonsprogram er et program som påvirker andre funksjoner i anlegget ved en bestemt hendelse.

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner vil senere kunne lastes gratis ned fra Standard Norge. Artikkelen oppdateres om dette.