- Dette kurset var nyhet i 2017, og ble veldig godt mottatt, sier Karin Sundsvik, direktør i NFEA.

NFEA med høyaktuelt BACnet-kurs fra spesialisten Beckhoff

The world of building automation speaks BACnet

0

BACnet har inntatt posisjonen som den førende ethernetbaserte standarden for bygningsautomatiserte løsninger i Norge. Standarden beskrives som en enhetlig løsning fra rådgivende ingeniørmiljøer, og teknologien er nå en defacto-standard i markedet.

BACnet er en åpen standard som tilbys av mange teknologileverandører, og spesielt objekthåndtering i teknologien har ført til utfordringer for bransjen. Denne avanserte plattformen rulles nå ut for fullt, og da behøver bransjen et tilbud for å høyne kompetansen på BACnet.

Med dette som bakgrunn arrangerer NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering – kurset BACnet 2018, den 23. og 24. oktober i NFEAs Kompetansesenter i Oslo.

Kurset vil ledes av Frank Schubert fra Beckhoff Automation GmbH, som representerer BACnet Europe. Schubert har vært med på utviklingen av BACnet standarden siden 1996, og har erfaring med gjennomføring av flere store BACnet installasjoner i mellom-Europa.

-Dette kurset var en nyhet i 2017, og ble veldig godt mottatt blant brukerne, slik at vi ble nødt til å arrangere kurset to ganger, sier Karin Sundsvik, direktør i NFEA.

-I år har vi bare planlagt ett kurs, men vi regner med at dette nå i oktober blir fulltegnet, sier hun.

Hun forteller at generelt er bygningsautomasjon sterkt i vinden, med alle diskusjoner om energieffektivisering, ‘grønne’ bygg og smarte byer.

-Men det er fortsatt et stort uforløst potensiale på teknologiimplementering, understreker hun.

 -Er markedet modent for flere kurs om bygningsautomatisering? 

-Jeg er litt usikker på det, men NFEA er hele tiden på utkikk etter nisjetema der vi kan tilby kompetanseheving, sier hun inviterende.

Hun sier videre at NFEA har en konferanse om smarte og sikre bygg på planen for 2019.

-I tillegg har vi begynt å se på muligheten for å ha en teknologikonferanse i Bodø til neste år som skal understøtte Bodøs «Ny by – Ny flyplass» -prosjekt.  Her vil det definitivt være et stort innslag av bygningsautomasjon, i ordets videre forstand, formidler hun.

– The world of building automation speaks BACnet heter ovennevnte kurs. Hvordan er reaksjonene i markedet om kurs på engelsk? 

-I 2017 var dette som sagt en nyvinning, og ble veldig godt mottatt av deltakerne. Det er godt mulig at språket vil være en hindring videre, men det får vi ta en vurdering av etter det vi har gjennomført i år.  Generelt er det nok en fordel om kursene våre blir holdt på norsk, og vi vil absolutt vurdere dette i fortsettelsen, forsikrer hun.

Mer informasjon om kurset BACnet 2018


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

BACnet: ethernetbasert standard
for bygningsautomatiserte løsninger

Foredragsholder Frank Schübert fra Beckhoff Automation GmbH (i rosa skjorte) og Einar Bråthen Beckhoff Norge i blå jakke, flankert av to av deltakerne under kurset i februar.