Godt oppmøte på Greenhouse Oslo: Grønn Byggallianse og FutureBuilt arrangerte i dag frokostmøte «Bærekraftig liv mellom husene i serien «Slik kan det gjøres».

Noe skjedde i Nydalen og bydelen våknet til liv

0

Grønn Byggallianse og FutureBuilt arrangerte frokostmøte «Bærekraftig liv mellom husene i serien «Slik kan det gjøres».

Det sies at vi bruker 90 % av tiden vår innendørs. Det vi glemmer er at vi nordmenn liker å være ute når været tillater det, og vi er nesten utsultet på å ta, føle og se på andre mennesker. Vi kommer ut av hiene våre og vi tiltrekkes av gode møteplasser, innledet rådgiver i Grønn Byggallianse, Teresa Ribu møtet.

Noe skjedde i Nydalen og bydelen våknet til liv. Bydelen har et yrende liv lørdager og søndager, og det finnes aktiviteter for alle aldre. Avantor har fått til noe i alle kriker og kroker i Nydalen, og det er bevegelse på gateplan.

-I 1994 hadde vi en profilkampanje med følgende «Vi bygger ikke husene for husenes skyld. Vi tar utgangspunkt i menneskene. Så bygger vi rundt dem – og ikke omvendt. Dette tenkte Avantor allerede på tidlig 1990-tallet og det er vi stolte av, sier Øystein Thorup Administrerende direktør i Avantor.

-Energisentralen var Avantors viktigste satsning på 2000-tallet, og i 2014 utvidet vi – og i dag forsyner Avantor alle byggene i Nydalen med 70% fornybar energi. – Vi må skape verdier på en bærekraftig måte og bygge et sted med troverdighet. I dag er det parker der det i sin tid var parkeringsplasser, og vi BREEAM-sertifiserer alle våre bygg. God byutvikling må ha mye av alt, med et godt servicetilbud, og gode sosiale møteplasser som er skapt for alle. Vi trenger aktive første etasjer, slik at det blir attraktivt å bo der.

Det er gjort studier på at hvis vi skal passere en strekning med høye bygninger og glatte fasader så øker hjerterytmen, og vi øker stressnivået vårt i kroppen, mens hvis vi derimot er i områder som har aktivitet på bakkenivå som vi kan relatere oss til, og som har farger vi føler oss vel med, så vil livskvaliteten vår øke.

Rodeo arkitekter har som mål å øke livskvaliteten til den enkelte bruker, og det kollektive samfunnet. Henning Sunde, partner i Rodeo arkitekter forteller om hvordan de som arkitekter planlegger for opplevelser, sanser og tilhørighet på Fornebu Sør, som blir endestasjonen for Fornebubanen.

– Når man skal planlegge byutvikling fra den spede begynnelse bør man ha en solid plan, og vi har lagt til grunn et dokument som vi kaller for «Nærhetsbyen Fornebu Sør. Der står bærekraftig byutvikling i sentrum for planleggingen, og vi tar det vi jobber med: Landskap og sted, Kompakt bystruktur, Mangfold av tilbud, Miljøvennlig mobilitet og Livet mellom husene – og legger det lag på lag og går inn i hvert enkelt tema. Det skal være enkelt å bo og leve miljøvennlig, det skal ligge til rette for deg som bruker, og du skal ha det du trenger et steinkast unna deg. Du skal ikke trenge å eie en bil, for eksempel.

Møteplasser er viktig
Hvilken kunnskap har vi om sammenhengen mellom sted, identitet, helse og trivsel? Og byggene vi oppholder oss i? Hvordan påvirker dette oss? Vi må skape steder hvor mennesker møtes og vi må få naturen inn i byen, sier Gunnar Ridderstrøm i NMBU og Cityplan.

-Vi må planlegge for helse- og trivsel for å se hva det faktisk betyr for oss mennesker. -Hvordan skapes en identitet? Vi må altså skape steder hvor mennesker kan møtes- og trives alene – og i fellesskap. Positive opplevelser bidrar til trivsel, og dermed til folkehelsen, sier Ridderstrøm.

Miljøsatsing på Fornebu
Et urbant og bærekraftig utstillingsvindu på Fornebu. Prosjektsjef i OBOS, Tor Evert Lindeland forteller om et miljøprosjekt der fellesløsninger, delingsøkonomi og sosial bærekraft står sentralt og at OBOS egentlig er i ferd med å bygge en ny – og bærekraftig by på Fornebu.

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, og OBOS jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt har aldri hatt et boligområde av tilsvarende størrelse som dette. Målet er å redusere CO2-utslippet med opp mot 50 prosent samtidig som det skal bli et bolig- og byområde med høy kvalitet.

Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper
Tor Erik Danielsen, overlege i Arbeidstilsynet var en del av arbeidsgruppa som utarbeidet Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder i samarbeid med blant annet Grønn Byggallianse. Behovspyramiden står sentralt og boligområder er viktige fellesarenaer for å sikre velferd og verdighet på lang sikt for alle individer. Et trygt bomiljø er en betegnelse på et godt liv, sier Danielsen. Så koblingen mellom gode uterom og en god helse er absolutt tilstede.

Grønn Byggallianse ledet arbeidet med Bygg21 om Kvalitet og bærekraft i bygg og områder, med Katharina Bramslev i spissen.

Bygg 21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder finner du her.

Frokostmøtet ble streamet og du kan se møtet i sin helhet under: