Fra videoen i forbindelse med lanseringen av Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger. Skjermdump.

Klimagassberegninger for bygninger – Ny metodikk gir oversikt

Ny standard lansert:

0

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv. Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp.

Torsdag 11. oktober ble standarden lansert på et eget frokostmøte, hvor Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, fikk overrakt standarden

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv.

Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden, vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere.

Presentasjoner på frokostmøtet

Det ble gjort opptak av innleggene, og klippene vil blir publisert fortløpende så snart de er redigert ferdig.

Se intervju med to av komitémedlemmene i videoen under:

Les mer om standarden her, pris, bestilling etc

Kilde: Standard.no