Kompetanseløft hos Firesafe rundt brannsikring. Illustrasjonsfoto: Pexels

– Viktig med tung faglig kompetanse om brannsikkerhet

–De siste årene har vi igangsatt en rekke tiltak for å sikre at våre montører og serviceteknikere har kompetansen som gjør de trygge på at de rette beslutningene tas, sier administrerende direktør, Morten Ameln i Firesafe.

0

I en pressemelding skriver selskapet at de som Nordens ledende totalleverandør av brannsikring er fornøyd med arbeidet som er gjort for å løfte kompetansen til de ansatte i virksomheten.

–For oss er det viktig å være en leverandør som leverer tjenester av svært høy kvalitet. For å kunne gjøre dette er vi avhengig av ansatte med tung faglig kompetanse om brannsikkerhet, forteller Ameln.

Det siste tiltaket i rekken av kompetanseløft er implementeringen av en årlig HMS-dag og en årlig teknisk fagdag på alle avdelinger. Dette er hele dager satt av til å diskutere HMS, kvalitet og utførelse, og til å få ny kunnskap om emnene. Tema for disse fagdagene blir satt etter en analyse av forrige års innmeldte avvik og forbedringsforslag, samt funn fra internkontroller.

Internkontrollene gjennomføres av teknisk avdeling og sørger for at det jobbes systematisk med gjengangeravvik og hensiktsmessige tiltak. På HMS-dagen i 2018 har temaene vært fallsikring og førstehjelp der vi tok i bruk både interne og eksterne ressurser som foredragsholdere.

Internt fagbrev og brannskole

Fra før tilbyr også Firesafe alle ansatte å ta et «fagbrev» i regi av Brannfaglig Fellesorganisasjon.

Dette «fagbrevet» består av to deler og sikrer god kunnskap om alle elementer innen faget brannsikring. I sin tid var det Firesafe selv som utviklet dette kurset, men eierskapet er nå overført til Brannfaglig Fellesorganisasjon.

HR-sjef i Firesafe, Heidi Abantao, forteller at det er viktig for organisasjonen at nyansatte blir tatt imot på en god måte. Alle som er nye i selskapet får derfor tilbud om å delta på «Brannskolen». Dette er et to dagers kurs for nyansatte som gjennomføres i løpet av de første 6 månedene de er ansatt.
–På denne måten klarer vi å implementere verdiene og visjonene våre ut i organisasjonen, sier Abantao.

E-læring

Det er også gjort en stor jobb med å systematisere og digitalisere alle HMS-kurs det siste året, skriver Firesafe i pressemeldingen.

Alle ansatte har nå tilgang til kursene gjennom en e-læringsplattform. Dette sikrer en effektiv og kvalitetssikret gjennomføring av kurs, samt at det er enkelt for lederne å følge opp. I tillegg er det utarbeidet en egen Firesafe-app, der ansatte til enhver tid har tilgang til både sikkerhetsdatablader og viktige rutiner.

–Det er viktig for oss at ansatte opplever at de får utvikle seg mens de jobber i Firesafe. Samtidig er det er viktig for oss at kundene våre får levert det aller beste produktet. Jeg er helt sikker på at disse to tingene henger tett sammen, avslutter Abantao.