- Følger man en konsulentbeskrivelse eller en totalentreprise blir det ofte fokus på lavest mulig kostnad, noe som er en dårlig idé, Øyvind Hagen, direktør i Region Øst i Bravida.

– Smarte bygg krever en tverrfaglig tilnærming

0

Tekst og foto: Ole-Peter Galaasen


Fremtidens bygg krever en tverrfaglig tilnærming tidligere i prosjektene. – Dagens teknologi påvirker både elektro, ventilasjon og rørtekniske tjenester. Alle må tilpasse seg utviklingen og fagene må integreres med fokus på brukernes behov og ønsker.

– Hensikten er å optimalisere energiforbruket og brukervennligheten av bygget, sier Øyvind Hagen, direktør i Region Øst i Bravida.

Han brukte blant annet Lysgården i Trondheim som et eksempel på morgendagens energioptimale bygg.

– I dette bygget blir du gjenkjent som bruker og kan styre alt fra mobiltelefonen. For å realisere slike løsninger må man han en tydelig grensesnittavklaring mellom de tekniske fagene. Sammen med ORAS er vi nå blitt en av de største leverandørene på slike løsninger i Norden. Dette gir kundene og oss en fordel siden vil kan levere komplette løsninger, sier han.

Viktig med gode kontraktmodeller
Hagen presenterte også ulike kontraktmodeller tilpasset høyteknologiske bygg.

– Vi ser at utbygger ofte ønsker avanserte teknologisk løsninger, men at leietaker i stedet velger tradisjonelle løsninger på grunn kostnadene. Når ingen er villige til å ta investeringen oppstår det en eier-leier-problematikk. I stedet for at eier tar investeringen og leietaker får fordelene, bør man heller finne investeringsordninger som skyver kostnaden ut i leieperioden. Vi presenterte flere eksempler på slike kontraktsformer, sier han.

Han forteller om flere byggherrestyrt entrepriser hvor utbygger ser fordelene av smarte løsninger.

– Flere utbyggere ser at en høyere investering i smarte løsninger vil kunne gi en bedre leiepris på grunn av lavere energikostnader. Vi jobber tett sammen med utbygger for å synliggjøre dette og få aksept for slike løsninger. Om man bare følger en konsulentbeskrivelse eller en totalentreprise blir det ofte fokus på lavest mulig kostnad, noe som er en dårlig idé, sier han.

Han understreker derfor viktigheten av at alle parter involveres tidlig i prosjektene.

– Som totaltekniske entreprenør handler det om å være med så tidlig som mulig i prosjektene. Vi jobber derfor sammen med rådgiver, arkitekt, utbygger og entreprenør slik at vi felles kan lage en best mulig plattform for innovasjon og nytekning. Vi har flere eksempler på at dette er den riktige veien å gå videre, sier han.

Benytter ny kontraktsform i Tønsbergprosjektet
I Tønsbergprosjektet benyttes kontaktformen, Integrated Project Delivery (IPD), som
innebærer et uvanlig tett samspill mellom totalentreprenør, rådgivergruppe og byggherre.

– I sykehusprosjektet på Tønsberg jobber vi som ett team sammen med rådgivergruppen, konsulenter og arkitekter. Vi er en felles gruppe som har utviklet sykehusetprosjektet fra designfasen, via gjennomføring til produksjon. Vi sitter sammen med arkitekter og rådgivere og foreslår løsninger i fellesskap. Dette er ikke en blåkopi av et annet prosjekt, men bygd i fellesskap fra bunnen. Prosjektet benytter en IPD-kontrakt, noe som er helt nytt i Nord-Europa, sier han.

– Vi synes det er veldig spennende å jobbe med kontraktsformer som gir oss muligheten til å påvirke hvordan hele prosjektet utformes, avslutter Hagen.