Miljørådgiver Bodil Motzke på Zero-konferansen

Undervisningsbygg bidro med solcellekunnskap på Zero-konferansen

Zero-konferansen 2018:

0

Zero-konferansen er en arena hvor næringsliv og politikere møtes, og hvor klimautfordringene og de grønne løsningene presenteres.

I år ble miljørådgiver Bodil Motzke invitert til å dele kunnskap om hvordan solceller kan bli en naturlig del av våre fremtidige skolebygg, og hvilke rammebetingelser bransjen trenger for å satse på solceller.

Som en av syv foredragsholdere under temaet solceller, delte hun Undervisningsbyggs erfaringer på området og satte lys på hva slags rammevilkår bransjen trenger. Dette fordi det er ønskelig at fremtidens bygg velger solceller som en naturlig del av energiløsningen.

Enighet
Undervisningsbygg har mange skolebygg med solceller på tak og fasade under bygging og planlegging, men ser at større solcelleanlegg har behov for rammebetingelser som bidrar til bærekraftige løsninger. Det bør legges til rette for utveksling av energi mellom ulike bygg, slik at det ikke begrenses til løsninger på hvert enkelt bygg. Engangsavgiften på de Grønne sertifikatene er fremdeles for høy for solcelleanlegg, til at dette bidrar til lønnsomheten.

– Det var veldig interessant å høre de andre foredragsholderne og at vi var veldig enige om hva som må til for at store solcelleanlegg blir en naturlig del av byggets energisystem, sier miljørådgiver Bodil Motzke.