Microbrann-brannsikring system lb167.

Suksess med nytt konsept for brannsikring av ventilasjonsanlegg

I 2017 lanserte Micro Matic Norge sitt nye konsept «MicroBrann», en moderne og brukervennlig løsning for brannsikring av ventilasjonsanlegg. Leverandøren har levert brannspjeld med ulike styringssystemer i mange år, og forteller at mottakelsen av det nye konseptet for brannsikring har overgått forventningene.

0

– Tilbakemeldinger fra både ventilasjonsentreprenører og elektrikere som har utført installasjonene er veldig gode. Mange forteller oss at de er lei av gammeldagse løsninger som krever enormt mye kabling og som er vanskelige å koble, forteller Torkild Bøe, salgssjef for HVAC i Micro Matic Norge.

Torkild Bøe, salgssjef for HVAC i Micro Matic Norge.

I flere år har Micro Matic Norge levert brannspjeld med ulike styringssystemer. I forkant av lanseringen av det nye konseptet MicroBrann, ble det lagt ned store ressurser i å kunne presentere en optimal løsning tilpasset det norske markedet.

– Vår visjon er «Vi gjør norske bygg smartere», og MicroBrann er absolutt i tråd med denne visjonen, sier Bøe.

Brannspjeldene leveres med «hurtigplugger» som gjør elektrisk tilkobling rask og feilfri. Kommunikasjonen i systemet går via bus-kabel, og alle brannspjeld har sin unike adresse. Systemet kan kommunisere både på BACnet og Modbus, og integrering mot alle typer av SD-anlegg er derfor meget enkel.
– Alle elementer i systemløsningen er grundig gjennomtenkt. Smarte løsninger for montering, og adressering utført av Micro Matic før levering til byggeplass, sikrer en god prosjektgjennomføring. Kostnader i forbindelse med el-installasjon reduseres til et absolutt minimum, slik at prosjektkostnadene holdes nede. Igangkjøring og testing utføres også raskt og effektivt. Sentralen har stort display med norsk tekst, som er enkelt i bruk for alle involverte, påpeker Bøe.

– Vi har tilegnet oss høy kompetanse innen området brannsikring av bygg. Samarbeid med Sintef, Undervisningsbygg, entreprenører, rådgivere, brannvesen og forsikringsselskaper, har gitt oss mye kunnskap om hvordan vi bør designe ventilasjonsanleggene for å sikre mot røykspredning.

Microbrann-systemskisse.

MicroBrann er en systemløsning som tilfredsstiller TEK 17, samt veiledere utgitt av Sintef,  Undervisningsbygg med flere.
– Vi ser nå en klar trend i at brannrådgivere går bort fra «trekk ut prinsippet» og over til bruk av motoriserte brannspjeld med styringssystem. Dette er det mange grunner til. Dersom man skal unngå spredning av røyk, giftige gasser og høye temperaturer i ventilasjonskanaler, sier det seg selv at et brannspjeld som stenger kanalen, er langt sikrere enn å transportere røyk og giftige gasser gjennom hele bygget. Man trenger ikke å benytte brannisolasjon når man benytter brannspjeld, og det er heller ikke bruk for bypass for gjenvinner eller spesialvifter.  «Trekk ut prinsippet» er etter min mening et villedende begrep. Mange tror at denne løsningen vil fjerne alt av røyk, noe den selvfølgelig ikke gjør. Løsningen burde heller blitt kalt «vifter i drift» eller «balansert ventilasjon ved brann», understreker Bøe.

Saken fortsetter under bildet:

Alle enhetene i Microbrann konseptet.

Han mener at den største utfordringen ved «trekk ut», er nok at man skal dokumentere at systemet og komponentene vil fungere i en oppgitt tid.
– Denne dokumentasjonen er umulig å få tak i, siden mange av produktene man benytter ikke er konstruert for disse formålene. Løsningen man velger skal også kunne testes. Brannspjeld er enkelt å teste, ved at aktuelle spjeld lukker ved signal eller strømbrudd. Benytter man «trekk ut», har man en nesten umulig oppgave om man vil gjennomføre ordentlige tester. Man kan også se for seg hva som vil skje dersom «trekk ut» løsningen danner et over- eller undertrykk i enkelte rom. Da risikerer man at dørene ikke lar seg åpne, og folk vil ikke komme seg ut.

– Alt tyder på at utviklingen med mer bruk av brannspjeld med styringssystemer, som MicroBrann, vil fortsette å øke, i takt med at vår bransje får økt kompetanse innen området «brannsikring av ventilasjonsanlegg».  Vi i Micro Matic ønsker å øke denne kompetansen i bransjen, da dette er et område med mye usikkerhet og vi ser mange uheldige løsninger forteller Bøe.

– Vi mener vår systemløsning med MicroBrann er markedets beste, og håper derfor flest mulig vil vurdere dette systemet når det er fokus på brannsikring av ventilasjonsanlegg.