Et ubegrenset antall tjenester i MindSphere gjør tjenesten til en ny standard for verdens kontorbygg.

Slik styres verdens mest intelligente bygg

Siemens’ skytjeneste MindSphere kan samle informasjon fra alt som er knyttet opp mot IoT, og gjøre dataene tilgjengelig i skytjenesten. Dette er installert i Lysgården i Trondheim og gjør bygget til verdens mest intelligente bygg.

0

Om et halvt år skal Lysgården i Trondheim være ferdigstilt og tas i bruk av leietakere, blant annet byggherren Kjeldsberg Eiendom, Veidekke, Sweco og DNV GL. Målet er at dette skal bli verdens mest moderne kontorbygg. Sentralt i bygningsautomasjonen er den åpne skytjenesten MindSphere, utviklet av Siemens.

Siemens’ skytjeneste MindSphere kan samle informasjon fra alt som er knyttet opp mot IoT, og gjøre dataene tilgjengelig i skytjenesten. I og med at tjenesten er åpen kan det gis tilgang på data også fra andre kilder. Ved å koble data med eksisterende analyseverktøy kan man finne frem til helt andre og smartere måter å jobbe på.

Lysgården blir det aller første bygget hvor all tilgjengelig teknologi fra Siemens tas i bruk. Alt styres fra en app på smarttelefon.

Eksempler på appstyring er at når en besøkende kommer til et møte, vil appen vise i hvilket rom møtet skal skje, og systemet klargjør møterommet med rett belysning og luftkvalitet.

Innkalling til møte sendes ut på mail og i denne er det en link som gjør mobilen til et adgangskort inn i bygget, og gjennom de dører som fører til møterommet ved hjelp av et nedlastet kart.

Klargjør møterommet til rett tid

Den gjesten har avtale med, får beskjed om at hun/han er i huset og på plass, og møterommet klargjøres med riktig lys og luftkvalitet. Når møtet er slutt og folk har gått ut av rommet, går møterommet tilbake i energisparende dvalemodus.

Bygget registrer dagens vær- og lysforhold og stiller seg inn etter dette. Er noen av de ansatte en av dem som velger å jobbe med såkalt clean desk, kommer det forslag om hvor i lokalene den beste plassen er. Forslaget er basert på den informasjon systemet har om hver ansatt og tidligere preferanser, men også på fellesskapets behov.

Er det lite folk på jobb, kan enkelte deler av kontorarealet stenges av for å redusere energiforbruket. Arealer som ikke blir brukt registreres at de er tomme, slik at disse ikke bruker energi eller rengjøres unødvendig.

MindShpere kan kobles til vær, strøm og informasjon om trafikkforhold. Systemet vet hvor mange som er på jobb og hvor mange som er på besøk, og sørger for at bygget bruker akkurat så mye energi som trengs, hverken mer eller mindre. Lysgården blir helt bryterløst og selv i stikkontaktene er strømmen slått av når de ikke er i bruk.

Standard for verdens kontorbygg

Et ubegrenset antall tjenester i MindSphere gjør tjenesten til en ny standard for verdens kontorbygg. Og det er Siemens som her leverer all bygningsautomasjon, men også brannvarslingssystem og sikkerhet, basert på smartteknologi koblet opp mot Siemens Desigo CC Building Management System som blir installert på Lysgården.

Lysgården er med andre ord blitt et prestisjeprosjekt for Siemens. Ofte er et bygg utstyrt med det mest moderne av bygningsautomasjon når det overleveres til byggeier. Men her er det helt nyutviklet teknologi som tas i bruk for første gang, og at det skal skje videreutvikling mot løsninger som foreløpig ikke finnes.

Siemens’ leveranse til Lysgården er således tredelt. Del én består av standard bygningsautomasjon som er hyllevare å regne og legger grunnlaget for mulighetene innenfor digitalisering. Den andre delen er en digitaliseringspakke som gir huset den digitale infrastrukturen det trenger. Del tre er det som foreløpig ikke finnes, men blir morgendagens løsninger.

Siemens’ skybaserte tjeneste MindSphere utvides stadig med flere moduler som kan kobles på. Fordi det teknologiske utviklingsarbeidet går parallelt med byggingen av selve gården, er det umulig å vite akkurat hvor mange nye løsninger som er på plass når bygget overleveres neste år.

BREEAM-klassifiseres

Kjeldsberg er medlem av NGBC (Norwegian Green Building Council) som har utviklet BREEAM (Building Establishments Enviromental Assessment Method) – verdens ledende og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg. 

BREEAM er et helthetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom som dokumenterer forskjeller på miljø- og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet.

Byggestart for prosjektet er i september 2017, med ferdigstillelse sen våren 2019.

Kilder: Siemens, Kjeldsberg, Veidekke, Lysgården, Universum og Dagens Næringsliv.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lysgården i Trondheim blir helt uten lysbrytere

Slik blir Lysgården i Trondheim. Illustrasjon: Siemens