Masterpact MTZ effektbryteren fra Schneider Electric får i 2018 nye funksjoner og digitale moduler.

Fornyet effektbryter med bedre sikkerhet, fleksibilitet og digital opplevelse

Effektbryteren Masterpact MTZ fra Schneider Electric får nå flere nye avanserte funksjoner for vern, måling og sikkerhet, tilpasset behovene i kritiske og krevende installasjoner.

0

Masterpact MTZ tilbyr funksjonene som er nødvendig for å bygge smarte, effektive og sikre anlegg for energidistribusjon.

Funksjoner for vern, måling og sikkerhet for MTZ, kan deles i to hovedkategorier:

Standardfunksjoner og DigitaleModuler (DM)

Standardfunksjoner

  • Funksjoner som overlast og kortslutningsvern samt integrert (energi)måling og mulighet for kommunikasjon, leveres som standard i alle Masterpact MTZ.
  • DigitaleModuler (DM) er tilvalg som kan bestykkes, bestilles og leveres når bryteren bestilles komplett i første omgang, men de kan også bestilles separat i etterkant for opplasting i vernet på eksisterende brytere. Dette kan gjøres når som helst, også under drift og uten strømbrudd, hvilket gir meget stor grad av fleksibilitet.