Øystein Engebretsen, produktansvarlig for Eatons smarthusløsninger.

Alle nye boliger bør være smarte

Over 58 millioner smarte europeiske hjem innen 2022

0

Stadig flere entreprenører integrerer smarthusløsninger. Det øker verdien på boligene, reduserer strømregningen, gjør hjemmet tryggere og hverdagen enklere.

Fremtiden er helelektrisk! Når nye bygg reises bør det være med smartteknologi som reduserer strømforbruk og øker bokvaliteten.

Norge er et land med sterk kjøpekraft, interessen for teknologi er stor og vi ønsker produkter og løsninger som ivaretar miljøet. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at interessen for smarthus i Norge har eksplodert.

Et eksempel er Veidekkes gigantprosjekt på Majorstuen der 360 boliger reises standardisert med smarthusløsning. Et annet eksempel finner vi i Fredrikstad. Her skal det lages en «smarthus landsby» som skal være mer eller mindre selvforsynt med strøm.

På tross av at prosjektet verken er lagt ut på Finn.no, eller har vært markedsført på annen måte, har 1000 personer satt seg på venteliste. Dette fremtidsrettede prosjektet bør være en påminnelse om at stadig flere ønsker smarte miljøvennlige løsninger.

I følge Statistas Smart Home Report 2018 vil over 58 millioner hjem i Europa være smarte innen 2022. I dag er det omtrent 25 millioner smarte Europeiske hjem. Dette er viktige signaler til arkitekter, ingeniører og utbyggere, men også til elektrikere og installatører – behovene i markedet endres. Ruster man seg ikke for fremtidens behov, står man i fare for «å gå ut på dato» om kort tid.

Hvorfor skal ikke dagens bolig
leveres med smarthus som standard?

Hvorfor ikke alle boligprosjekter integrerer smarthus som standard er for meg ufattelig, skriver Øystein Engebretsen.

Grunnleggende smarthusløsninger med lys- og varmestyring er ikke nødvendigvis et fordyrende ledd for prosjekter.

Ved å benytte seg av trådløse brytere og termostater reduseres byggetiden fordi man slipper å montere installasjonsbokser for konvensjonelle lysbrytere og termostater, trekke tilhørende kabler og deretter borre opp hullene til installasjonsboksene før installasjonen.

Samtidig kan man gi boligeieren valgmulighet til å selv velge hvor bryterne skal plasseres. Man reduserer altså utgiftene fra unødvendig installasjon, hulltaking, og investerer i de smarte komponentene som øker bokvalitet og reduserer strømforbruk.

Vi må få bukt med konvensjonelle brytere, mekaniske håndratt for radiatorer og selvstendige «dumme» løsninger som ikke ikke er klargjort for smarthus – dette tilhører fortiden!

Hvorfor ikke alle boligprosjekter integrerer smarthus som standard er for meg ufattelig. Til syvende og sist handler om å levere det markedet etterspør – og det bør være liten tvil om at smarthus er fremtiden – økonomi, komfort og miljø blir tre sider av samme sak med smarthus!

Betalingsviljen er der

Det er gledelig at stadig flere får øynene opp for hva smarthusteknologi kan tilføre boligen, betalingsviljen følger etter. Sist vi gjennomførte en undersøkelse i Norge vedrørende smarthus viste det seg at 7 av 10 ønsker smarte hjem.

Den samme undersøkelsen viste at ikke mange nok har forstått at en investering i varmestyring alene kan føre til en drastisk reduksjon i strømforbruk, som ofte kan «tjenes inn» etter få år. I tillegg mottar man støtte Enova støtte for varmestyring i både egen bolig og i fritidsbolig.

Nylig snakket jeg med en person som bygde på over 100 kvadratmeter, men likevel reduserte sitt strømforbruk med nær 60 prosent etter å ha installert Eatons løsning for varmestyring.

Eksemplene er mange, og flere og flere vil få øynene opp for besparelsene når den fordyrende effekttariffen innføres.

El-bransjen og utbyggere må ta inn over seg at behovene er i endring – bygg nybygg som tilfredsstiller kundens energieffektive og smarte krav.

Smarthus kunnskap er et konkurransefortrinn

Vi som utvikler smarthusløsninger er avhengig av å ha kvalifiserte installatører. Derfor kurser vi årlig 350 elektrikere for installasjon av vår trådløse smarthusløsning, xComfort. I dag er over 900 installatørbedrifter sertifisert.

I tillegg til dette har vi delt ut smarthusløsninger verdt over 2,2 millioner kroner gratis til videregående skoler som utdanner elever innen elektrofaget. Ekspertise innen bygg-automatisering, elektro og IT er allerede en avgjørende faktor for å løse fremtidens utfordringer.

Denne kompetansen kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer, og kunnskapen representerer et betydelig konkurransefortrinn.

Derfor er vi opptatt av å dele kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 15 års arbeid med trådløse smarthusløsninger.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi må få bukt med «usmarte Petter Smart-løsninger»

«Gjør-det-selv Petter Smart-løsninger» er både ulovlig og farlig. Foto: Eaton