-Vi er på plass for å hjelpe byggeiere med digitaliseringsbegrepet, hvilken brukernytte de får, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen. Foto: ITBaktuet/PH

– Vi skal vise hvordan man bygger smarte, digitale bygg

Evolve Arena i Norges Varemesse 5. og 6. desember

0

Det helt smarte innen bygg samles i messehallen i Lillestrøm. Arrangementet Evolve Arena er på plass for første gang 5. og 6. desember. Blant de som vil vise fagfolk og annet publikum veien til et langt smartere samfunn innen bygg- og byutvikling er blant annet Standard Norge og Integra. Her er det fokus på en nødvendig standardisering for å sikre at systemer fungerer sammen.

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, og over hele landet bygges det smarte bygg og smarte mobilitetsløsninger rulles ut.

Men hvor smart er samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke snakker sammen?

Sentrale aktører inne bygningsautomasjon deltar på en stor paviljong med ordspillet Smart samspill for smarte samfunn.

-Det er mye smart for tiden, kommenterer direktør for kommunikasjon Marit Sæter i Standard Norge. Hun understreker at i et smart samfunn vil standarder bidra til å sikre samspill mellom tekniske anlegg i bygg og mellom bygg og omgivelser.

Hun påpeker at bransjen lenge har jobbet med standarder og samspill i enkeltbygg og i digital byggeprosess, men nå drar man dette samspillet videre ut til å gjelde geografiske områder, slik som kommuner og hele byer hvor også samspill mellom bygg og transport skal utvikles.

Sammen med buildingSMART Norge, ITS Norge og Integra, parter som mener at det er nødvendig med standarder, har Standard Norge derfor gått sammen om en felles paviljong under to messedager i Lillestrøm.

Marit Sæter forteller at det i tillegg til samarbeidet på paviljongen blir mange forskjellige innlegg fra samarbeidspartene, både i messehallens møterom og på det som kalles åpen scene. De som har lyst til å delta, har mulighet til å få gratis inngangsbillett gjennom Standard Norge eller Integra og rabatt på hovedkonferansen.

Hun er opptatt av at man må jobbe med åpne internasjonale standarder, og at dette er et arbeid Standard Norge kan. Standarder blir til ved at alle aktuelle parter blir trukket inn i arbeidet og samarbeider om å få til et resultat.

-Standarder for bygg blir til ved at vi trekker inn alle interessentene, sier hun.

-Hvilket publikum vil dere møte på paviljongen?

 -Produkt- og programutviklere, fagfolk fra kommuner, myndigheter, bedrifter, forskning og utvikling osv, en så bred faglig gruppe som mulig, og folk flest. Det er mange som berøres i dette arbeidet og vi har gått bredt ut med invitasjoner om å komme til Evolve Arena og paviljongen vår, svarer Marit Sæter.

-Vi er opptatt av å få frem den samfunnsrollen Standard Norge har. Standarder bidrar til innovasjon, og til å få ny teknologi ut i markedet. Så kan man bygge ny innovasjon på grunnlag av de nye standarder og vi får en vekselvirkning mellom innovasjon og standardisering, sier hun.

Marit Sæter ser for seg at aktørene som har slått seg sammen med å lage en felles paviljong kan bli til et samarbeid som fortsetter, og bekrefter at Standard Norge har gjort et bevisst valg med å være mer aktive og synlig ut mot samfunnet.

Vigdis Sværen: Integras medlemmer
opplever en rivende teknologisk utvikling

-Medlemsbedriftene våre opplever en rivende teknologisk utvikling. Bransjen  har levert digitale løsninger i 20 år, men nå skjer det store endringer når sensorer og store datamengder  gir helt nye forretningsmuligheter. Det gir store muligheter for nye tjenester, sier daglig leder for Integra, Vigdis Sværen.

-De ser store muligheter i dette, men opplever også at konkurransen skjerpes. Alt skjer nå veldig fort ogbyggherrene konkurrerer om å bygge de smarteste byggene, legger hun til.

Hun innrømmer at det må være mer fokus på brukernytten.  IT-bransjen har vært flinkere til å utvikle enkle og brukervennlige plattformer. I bygg er det tradisjonelt mange ulike systemer som opererer enkeltvis, blant annet varme og kjøling, adgangskontroll, lys, alarm og sikkerhet.

-Kundene har hittil ikke stilt krav om integrasjon på tvers av systemene, men nå snakker bransjen om å lage en felles plattform. Da er det viktig med standarder for å sikre at forskjellige systemer fra forskjellige leverandører snakker sammen.

-Integra har jobbet lenge med standarder i samarbeid med Standard Norge. Dette har vært et langvarig arbeid, og mange av medlemmene har deltatt aktivt i standardiseringsarbeidet.

Derfor vil vi sammen spre budskapet om betydningen av standarder, sier Vigdis Sværen.

-Vårt fokus under de to dagene på Evolve Arena er bygningsautomatisering. Nå snakker alle om smarte bygg. Vi ønsker å gi begrepet et konkret innhold, hva digitale bygg handler om.

Sammen med Integra stiller også noen av organisasjonens medlemmer opp på paviliongen, nemlig Schnieder Electric, GK Inneklima, Iwmac og Instell.

-Disse er med på levere innholdet i et bygg, ofte sammen med andre aktører i denne bransjen, kommenterer hun, og viser til et halvtimes seminar 6. desember med tittelen «Hvordan gjør vi de riktige grepene for et smart bygg». Det er Schneider Electric og GK Inneklima som har innlegg her og skal følge opp tittelens innhold.

-Vi er også på plass for å hjelpe byggeiere om digitaliseringsbegrepet, hvilken brukernytte de får. Vi skal svare på alt private og offentlige byggherrer  har av spørsmål rundt smarte bygg og digitalisering, avslutter Vigdis Sværen.

Fakta om Evolve Arena

«Byer og kommuner bør være en åpen markedsplass der alle leverandører, små og store, internasjonale og lokale, kan utvikle innovative løsninger som passer med en felles infrastruktur basert på åpne internasjonale standarder. De smarte samfunnene blir bedre å leve i når både både offentlige og private interessenter har tilgang til og kan bruke de samme standardene.» Sitat fra Standard Norge og Integras omtaler.

Dette er første året arrangementet Evolve Arena holdes, og blant annet Standard Norge og Integra er med på en stor paviljong med ordspillet Smart samspill for smart samfunn.

I forbindelse med Evolve, vil BuildingSmart Norge være ansvarlig for et Hackaton med konsepter for hva en «Digital Tvilling» skal inneholde og hvordan den brukes gjennom livsløpet. Prosjektledere fra Standard Norge vil være til stede for å gi råd om standarder og avdekke behov for ny standardisering.

Norges Varemesse 5. og 6. desember 2018, to dager med konferanser, workshops, utstillere og expo.

Les mer: Integra, Standard Norge og Evolve Arena


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Smarte byer trenger fremoverlente byggherrer

Brattøra er et av demonstrasjonsområdene i Trondheim, sammen med Gløshaugen og Sluppen Illustasjon:Snøhetta