Höegh Eiendom AS har som mål å BREEAM In-Use sertifisere alle sine bygg fordi det gir en god gjennomgang av den tekniske driften, FDV-dokumentasjon og inneklimaet. Foto: Höegh Eiendom AS.

Månedens bygg er Industriens og Eksportens hus (Indekshuset)

0

Höegh Eiendom er i godt i gang med å ta i bruk BREEAM In-Use på sine bygg, og nylig ble Industriens og Eksportens hus (Indekshuset) sertifisert som BREEAM In-Use Excellent.

Höegh Eiendom AS har som mål å BREEAM In-Use sertifisere alle sine bygg fordi det gir en god gjennomgang av den tekniske driften, FDV-dokumentasjon og inneklimaet – i tillegg til å optimalisere driften sett fra brukerens ståsted, forteller energi- og miljørådgiver, Jennifer Lamsom.

Höegh Eiendom prioriterer dette fordi det gir en nyttig gjennomgang av alle deres bygg:

-Det er bra at vi kan sammenligne alle byggene våre, slik at vi kan bruke det som benchmarking. Det blir enklere å få oversikt over gode tiltak som fungerer, og som vi kan videreføre i andre bygg. Vi får også verifisert at vi har kontroll på drift og forvaltning av byggene våre. På toppen av det hele får vi en fin oversikt over forbedringspotensial som vi kan jobbe med for å bli enda bedre på miljø.

-Vi ser på BREEAM In-Use sertifikatet som et kvalitetsstempel med kommersiell verdi, sier Lamsom.

Anbefaler BREEAM In-Use til andre

Höegh Eiendom har sertifisert tre bygg siden april 2018:

-Den nye versjonen av BREEAM In-Use er enklere å håndtere, og det har vært en grei prosess som ikke har tatt altfor lang tid. Det krever selvfølgelig en innsats, men vi mener at den innsatsen betaler seg gjennom å få kartlagt eksisterende bygningsmasse og få avdekket potensielle tiltak som gir bedre bygg for våre leietakere.

Det viktigste er faktisk å gjøre denne type tiltak på eksisterende bygningsmasse, forteller Lamsom som fortsetter: – De fleste nye næringsbygg som føres opp nå er svært energieffektive og bygget på bærekrafts prinsipper. Vi ser at det ofte er mye mer å hente på energi og miljøtiltak når man analyserer eksisterende bygg.

-De fleste byggene som vi skal leve med fremover er allerede bygget – og med målrettet innsats kan man få store miljøgevinster ved å sertifisere disse byggene, avslutter Lamsom.

Opptatt av grønne bygg

Höegh Eiendom er nok godt over gjennomsnittet opptatt av grønne bygg og lavt energiforbruk, forteller drifter Trond Berg:

-Vi satte i gang en kartleggingsprosess på Indekshuset og har siden det fokusert på optimalisering av SD-anlegg m/justering av driftstider, settpunkter etc. Nå er vi midt i en gjennomgang av samtlige aggregater sammen med en ventilasjonsleverandør. Dette gjør vi for å sjekke at de går som de skal.

-Vi håper å være ferdig med denne prosessen første halvdel av 2019, og vi vil da kunne se resultatet av arbeidet i form av lavere energiforbruk, avslutter han.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bygg med en bred vifte av bærekraftige kvaliteter

Lia barnehage er en av flere som Omsorgsbygg i Oslo har bygget som passivhus.