Cecilie Nødtvedt, rådgiver for miljø og bærekraft i JM.

JM Norge vil svanemerke alle sine prosjekter

Produktkontroll er essensielt

0

Digitalisering i byggenæringen skal bidra til ressurseffektivitet og bedre miljøvern. Digitalisering gir også god kontroll under byggeprosessen, noe som er vesentlig for å kunne bygge bærekraftige bygg med høy kvalitet. Det nordiske miljømerket Svanen er en velkjent og troverdig sertifisering som sikrer godt innemiljø, lavt energiforbruk og klimapåvirkning. Nå skal JM svanemerke alle sine boliger.

Gode arbeidsrutiner og full kontroll over produktene som brukes på prosjektene en viktig forutsetning for å kunne tilfredsstille Svanemerkets strenge krav. For å kvalitetssikre produktene som benyttes på byggeplassen, bruker JM Norge ProductXchange på alle sine prosjekter.

-ProductXchange er et veldig bra system som er utviklet av vår egen bransje. Det hjelper oss å holde kontroll på produktene samt kjemikaliene vi bruker i byggeprosessen, forteller Cecilie Nødtvedt, rådgiver for miljø og bærekraft i JM.

-ProductXchange har filtre som fanger opp om vi tar i bruk helse- og miljøskadelige stoffer. Dette er et myndighetskrav, sier hun.

JM stiller krav om at alle leverandører og underentreprenører skal bruke ProductXchange slik at alt som bringes inn i produksjonen blir registrert. Digital oversikt over produkter er en forutsetning for å klare Svanemerket ettersom det er så å si umulig å holde manuell oversikt over de mange tusen produktene i et prosjekt.

JM jobber også med å utvikle rutiner for hvordan man kan kontrollere at alle håndverkere som kommer inn på byggeplassen faktisk bruker de materialene og produktene som man har avtalt at de skal bruke.

-Om ikke lenge skal vi ta i bruk appen CobuilderPRO, og med denne kan vi skanne strekkode på produktet, kontrollere at det er registrert i databasen og forsikre oss om at det er i henhold til kravene, forteller Cecilie Nødtvedt.

-Vi er veldig fornøyde med at JM har fått godkjent ProductXchange for oppfyllelse av Svanens krav om loggbok, og at JM Norge dermed kan få oppfylt krav til Svanemerket på samme måte som de tilfredsstiller andre lov- og markedskrav, sier Øystein Iversen, markedssjef i Cobuilder.

-Det er både gøy og utfordrende å arbeide sammen med aktører som tør å sette seg store mål. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe JM Norge til å oppnå sin målsetting om å svanemerke alle sine boliger, sier han.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lavenergihus, aktivhus, passivhus, svanemerket bygg og nesten…

Aktivhus tegnet av Werner Sobek, publisert på Inhabitat.com.