Illustrasjonsfoto.

Samler alt som planlegges brukt av produkter i byggeprosessen

ProsjektDok

0

Med ProsjektDok er det full kontroll på produkter i hele byggeprosessen. Man får korrekte produktdata og kan effektivt sjekke prosjektet mot lovpålagte og markedsbestemte krav for miljø og dokumentasjon.

I ProsjektDok samles alle produktene som hver entreprenør, underentreprenør og leverandør planlegger å bruke i prosjektet. Siden dette kan gjøres før innkjøp, vil alle produkter kunne sjekkes mot for eksempel stoffkartotek og miljøkravene til BREEAM-NOR. Dette for å unngå at man velger feil produkt ut ifra byggets krav til miljø. På denne måten kan du unngå å bruke miljøfarlige stoffer og produkter som ikke oppnår prosjektets kvalitets- og miljøkrav.

Hvis bygget har en miljøprofil, kan det legges på et BREEAM-NOR- filter som gjør at man kan sjekke om produktene for eksempel ligger på A20-lista.

ProsjektDok er koblet mot Eco Archive som gjør at man har et komplett digitalt stoffkartotek tilgjengelig i lomma på byggeplassen

Med ProsjektDok har man tilgang på kvalitetssikrede produktdata fra produsentene. Kildene for produktdataene samlet i ProsjektDok er de tre produkt og informasjonsdatabasene NOBB, EFO og NRF. Det er produsentene selv som mater og vedlikeholder produktinformasjon og dokumentasjon i disse databasene.

I ProsjektDok kan det søkess etter produkter som passer til byggets produktliste i NOBB, NRF og EFO. Det er mulig å søke og finne produkter på tvers av NOBB, NRF og EFO og gir en viktig plattform for å enklere finne de produktene som passer til prosjektet.

Mer oppdatert og grundig produktdata, informasjon og dokumentasjon om produktene finnes ikke. Informasjonen i databasene er utfyllende, sannferdig og kvalitetssikret.

ProsjektDok samler informasjon og dokumentasjon om alle produktene brukt i prosjektet. Dette gjøres gjennom digital overvåking av alle kjøps- og leveransetransaksjoner som tilhører prosjektet. Og det gjelder alle underentreprenører og leverandører.

I ProsjektDok kan enkelt overleveres FDV-dokumentasjon til byggherre. Man velger hvilken informasjon som trengs til ulik dokumentasjon og i hvilket format det skal videresendes i.

Handelstransaksjoner og dokumentasjon for varer innen bygg, elektro og VA/VVS samles inn gjennom Norsk Byggevarebase (NOBB) som eies av Byggtjeneste, og avtaler med Elektroforeningen (EFO) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og deres medlemmer. EFO og NRF eier og drifter henholdsvis EFO databasen og NRF databasen.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi må få prosjektene til å tenke bærekraft fra dag én

NGBC arrangerte i dag frokostmøte om prosjektledelse og BREEAM til en fullsatt sal i Kongens gate 1 i Oslo. Anders Nohre-Walldèn ønsker velkommen.