Direktør for kommunikasjon Marit Sæter i Standard Norge. Foto: Standard Norge/Montasje: ITBaktuelt

– Vi må digitalisere sammen, dele kunnskap og teknologi på tvers av landegrenser

Standardisering er ypperlig til dette

0

Mange er opptatt av digitalisering, smarte løsninger og sømløst samspill for tiden. Temaet settes høyt på dagsorden i en rekke sammenhenger, som nå sist på Evolve Arena. Men digitalisering og utvikling av smarte løsninger er ikke noe vi skal drive med i lukkede rom.

Det handler om å snakke sammen og om å dele kunnskap.

Dette kan vi ikke bare overlate til det offentlige eller private selskaper som gjerne utvikler egne proprietære (produsenteide) løsninger. Vi må digitalisere sammen og dele grunnleggende kunnskap og teknologi på tvers av landegrenser. Standardiseringen er et ypperlig system for det.

Samfunnet vårt blir ikke veldig smart om vi sitter på hver vår tue og lager egne standarder som ikke samspiller. Det er for eksempel utenkelig å slippe førerløse biler ut på veien som ikke interagerer med andre trafikanter, trafikkskilting, rutetabeller eller kartinformasjon. Vi må ha en grunnleggende felles infrastruktur som små og store leverandører kan utvikle egen innovasjon og forretning på.

Dette var også hovedbudskapet vårt under Evolve Arena i forrige uke. Under headingen «Smart samspill – smart samfunn» fikk vi fram verdien av åpne standarder i det smarte skiftet og jeg synes samspillet med de ulike utstillerne på vår felles paviljong, deriblant Integra, fungerte godt. Nå ser vi for oss flere arrangementer i 2019 under samme overskrift, gjerne i form av frokostmøter.

Standardisering er en internasjonalt anerkjent arena for å utvikle beste praksis. Standardiseringen er en møteplass der offentlige og private aktører samles og diskuterer seg fram til felles løsninger som de trenger og ønsker å bruke. I dag har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO over 162 medlemsland, deriblant Norge. Standard Norge er Norges medlem i ISO og i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Internasjonalt deltar rundt 1 million eksperter i standardisering, i Norge rundt 3 000.

I regi av Standard Norge møtes blant annet direktorater, bedrifter, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner for å utvikle standarder etter en regulert metode som sikrer at alle interessenter blir hørt. Ved å lage en standard blir man enig om hva det er man snakker om og hvordan noe skal løses.

Standardisering kjenner ingen grenser og gir tilgang til kunnskap og teknologi fra hele verden. Lille Norge kan gjennom standarder adoptere høyteknologi fra det store utland, og vi kan spre våre egne teknologiske løsninger ut i et internasjonalt marked.

Gjennom standardisering får norsk teknologi internasjonal anerkjennelse.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi skal vise hvordan man bygger smarte,
digitale bygg

-Vi er på plass for å hjelpe byggeiere med digitaliseringsbegrepet, hvilken brukernytte de får, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen. Foto: ITBaktuet/PH