(Illustrasjon: Estudio Herreros)

Prosjekterer det elektriske i Oslos nye signalbygg

Samarbeid i prestisjeprosjekt

0

Men han er ikke helt alene om ansvaret. Han får tett oppfølging fra prosjektleder Peter Lyche, som har over 30 års erfaring med elektroteknisk prosjektering.

– For oss er det viktig å gi unge talenter en sjanse, og den beste måten å lære på er gjennom ansvar. Olav har gjort en veldig god jobb i prosjektet, sier Peter.

– Vi i GK Elektro er godt fornøyd med detaljprosjekteringen til Olav, og vi setter pris på at de unge slipper til og lærer i prosjekt under veiledning av en senior, sier prosjektleder Stian Krogstad hos GK Elektro.

Sweco står for detaljprosjekteringen av de elektriske anleggene på Lambda. GK Elektro er oppdragsgiver og har elektroentreprisen på prosjektet. GK-konsernet har teknisk entreprise på bygget og er inne med de tekniske fagene ventilasjon, kjøling, rør og elektro. Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, er byggherre, og rundt ni personer fra Sweco er involvert i prosjektet.

Oppdraget har vært en samspillentreprise, alt er tegnet i Revit 360 og alle fagene er involvert i samme modell.

Fikk ansvar etter syv måneder i jobben

Prosjektet er viktig for både Oslo og for Sweco, og kanskje nettopp derfor ønsket Peter å gi en relativt uerfaren sivilingeniør en pangstart på karrieren.

– Vi gikk noen runder internt før valget falt på Olav, men i dag er vi veldig imponert over jobben han har gjort.

Olav på sin side er takknemlig for at han fikk muligheten.

– Det er ikke alle forunt å få denne typen ansvar så tidlig, så jeg føler meg veldig heldig. Da jeg tok over fikk jeg god oppfølging og lærte ekstremt mye på kort tid. De mer erfarne ingeniørene har vært veldig behjelpelige, og det har vært en åpen dialog oppover.

– Jeg hadde nok trodd at vi skulle jobbe mye tettere sammen, men Olav har klart seg bra. Jeg er nesten litt overrasket over hvor raskt han har tatt ting. Han kommer rett fra skolebenken og har ingen praktisk erfaring, likevel har han god kontroll på det elektrotekniske, skyter Peter inn.

90 prosent av det vi gjør er skjult

Når museet står ferdig i 2020 vil det strekke seg over 13 etasjer, være 26 300 m2 stort, og kunne ta imot 500 000 besøkende hvert år. Museet skal også huse Oslo kommunes Munch-samling, som består av nærmere 28 000 kunstverk.

At det er et prestisjeprosjekt har gjort det ekstra spennende å jobbe med.

– For meg har det virkelig vært en god start på karrieren. Vi har hatt ansvar for detaljprosjektering av alle elektriske anlegg, og ingenting er tilfeldig. Vi har samarbeidet tett med arkitektene og har måttet forholde oss til deres innspill underveis. Alle rommene og etasjene er forskjellige, og du må stadig ta nye hensyn, både når det kommer til fag og estetikk, sier Olav.

Også den mer erfarne elektroingeniøren synes arbeidet har vært krevende.

– Vi har måttet sy sammen svakstrømanlegg, og koordinert mye av det elektrotekniske med arkitektene. Vi har også utviklet strømløse fordelinger som gjør at alle elektriske anlegg skrus av når utstillingsrommene tømmes og ikke skal være i bruk. Dette sikrer at kunstverkene ikke eksponeres for unødvendig mye lys og brannfarer. Det har vært et unikt oppdrag, forteller Peter.

Sweco har også samarbeidet tett med Erichsen & Horgen som har ansvar for all VVS-teknisk prosjektering, og HENT som er totalentreprenør på prosjektet.

– Mange personer har vært involvert i prosjektet fra flere hold. Vi har hatt tverrfaglige modellkoordineringsmøter hver uke, og har disponert egne kontorer hos Erichsen & Horgen. Dette har gjort det mulig å jobbe tett sammen. Samarbeidet har fungert bra og vi har hatt god kommunikasjon hele veien. Nå gleder vi oss til å se det endelige resultatet, avslutter Peter.