Den nye hallen skal føres opp i tre etasjer, og vil få et bruksareal på rundt 4 000 kvadratmeter. Det er lagt vekt på at den nye flerbrukshallen på Ullern skal gli godt inn i den eksisterende bebyggelsen. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Ullern flerbrukshall bygges som passivhus og får energibrønner

Bidrar til redusert kjøle- og oppvarmingsbehov

0

Ullern flerbrukshall bygges som passivhus. Dette bidrar til redusert kjøle- og oppvarmingsbehov. Samtidig skal hallen ha varmepumpeanlegg med energibrønner, som vil dekke 90 prosent av varmebehovet. Overskuddsvarme fra dette anlegget, som om sommeren kjøler ned hallen, dumpes ned i brønnene. Tilsvarende vil varme hentes opp i vinterhalvåret og brukes til å varme opp hallen.

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg er nå i gang med å bygge Ullern flerbrukshall. Hallen er planlagt ferdig i januar 2020. Fra venstre: Regiondirektør Anne-Hilde Bråtebæk i Kruse Smith Entreprenører AS, byråd for næring og utvikling, Kjetil Lund (Ap), i Oslo kommune, prosjektleder Magnus Hanæs i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, direktør og byggherre Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Som andre byggeprosjekter i Kultur- og idrettsbygg i Oslo, bygges også Ullern flerbrukshall fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Samtidig utfordrer Kultur- og idrettsbygg løpende byggebransjens leverandører til å benytte fossilfri transport også til og fra anleggsområdet, og med få unntak vil også transporten til og fra byggeplassen til Ullern flerbrukshall foregå fossilfritt.

– Oslo skal gå foran i miljøarbeidet. Oslo kommune er en av landets største byggherrer. Vi vil bruke den posisjonen til å dra bransjen i en mer miljøvennlig retning, sier byråd Kjetil Lund.

Ullern IF er en stor klubb med mange idretter og med et stort antall aktive utøvere innen fotball, bandy, håndball og basket. Med Ullern flerbrukshall får klubben en egen hjemmearena.

Øker kapasiteten på idrettsanlegg i Oslo

Den nye hallen skal føres opp i tre etasjer, og vil få et bruksareal på rundt 4 000 kvadratmeter. Den skal inneholde hallflate på 45×25 meter som er tilpasset både håndball, basket, innebandy og volleyball.

I tilknytning til hallen blir det 15 garderober, og tribune innomhus med plass til 250 tilskuere mens det utomhus blir en tribune med plass til 560 tilskuere. I tillegg vil flerbrukshallen innehold nytt klubbhus for Ullern IF, styrkerom og kiosk, samt en takterrasse på rundt 300 kvadratmeter.

– Vårt mål er at det skal være godt tilrettelagt for idrett- og friluftsliv i hele byen, særlig for barn og unge Derfor har vi satt i gang bygging av godt over 20 idrettsanlegg siden vi overtok. Senest i forrige måned startet vi bygging av ny ishall på Frogner. Der vil det også komme en ny flerbrukshall, sier byråd for næring og eierskap Kjetil Lund (Ap).

Ullern flerbrukshall får en sentral plassering ved Ullern idrettspark, nordvest for eksisterende kunstgressbane.

– Bygget skal i sin helhet plasseres mot en eksisterende kolle. For å få plass til hallen må vi grave og sprenge oss inn i kollen, og ta ut en god del løsmasser. Dette arbeidet er vi allerede godt i gang med. Dersom alt går etter planen vil hallen stå ferdig i begynnelsen av 2020, forteller byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Godt integrert i eksisterende bebyggelse

Det er lagt vekt på at den nye flerbrukshallen på Ullern skal gli godt inn i den eksisterende bebyggelsen. Bygningens form og uttrykk er inspirert av nabobebyggelse og typiske takprofiler i området.

Det grønne taket, som dekkes av mose, skal ha asymmetrisk buet form som formidler overgangen til den resterende kollen i nordvest. Utvendig skal bygningen kles med lakkerte, korrugerte aluminiumsplater og høvlet trepanel.

– Anlegget er omgitt av et friområde bestående av en frodig skog. Dette området skal bevares og røres minst mulig under byggeperioden, sier Eli Grimsby.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

CO2-anlegg både for is-anlegget, klimakjøling og avfukting

Slik er planen for en ny ishall i Oslo.