universitetets
Eiendomsavdelingen drifter og vedlikeholder UiOs bygninger. sier seksjonssjef Arvid Thorstensen i Eiendomsavdelingen (EA). Foto: Privat

Universitetets eiendomsmasse har stort oppgraderingsbehov

Nå skal bygningene digitaliseres

0

–  Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo er på jakt etter en fagansvarlig for bygningsautomasjon som vil få en sentral rolle i digitaliseringen av virksomheten, sier seksjonssjef Arvid Thorstensen i Eiendomsavdelingen (EA).

UiO eier 100 bygninger spredt utover campusene UiO:Blindern, UiO:Tøyen med Naturhistorisk museum og UiO:Sentrum som omfatter Universitetsbygningene på Karl Johan, Historisk museum og Vikingskipshuset.

-Eiendomsavdelingen drifter og vedlikeholder UiOs bygninger. ITB er nytt fagområde for oss, og den nyansatte skal være fagansvarlig for både ITB, automatikk og sentral driftskontroll (SD), forteller Thorstensen.

Effektiv drift av variert bygningsmasse

Når 70 prosent av bygningsmassen på 472 000 m2 er vernet og bygningene ligger flere steder i byen, sier det seg selv at driften av de tekniske installasjonene og den kommende digitaliseringen er omfattende. I 2024 skal dessuten Livsvitenskapsbygget, Norges største universitets- og forskningsbygg, stå klart.

-Derfor trenger vi en nytenkende person med erfaring fra tilsvarende oppgaver, som lett kan gå inn i den effektiviseringen UiO står ovenfor, sier Thorstensen.

Universitetets bygninger er tilknyttet et felles SD-anlegg og kan driftes fra ett sted. I prinsippet kan det driftes fra hvor som helst der det er internett.

-På UiO har vi knyttet SD, adgangskontroll og sikkerhetssystemer opp mot vår egen vaktsentral. Dette har vi hatt i mange år. Den nyansatte vil få en sentral rolle i å videreutvikle tekniske integrasjon i alle universitetets bygninger, avslutter Thorstensen.

Universitetets digitaliseringsstrategi

Universitetets eiendomsmasse har et stort oppgraderingsbehov, noe som er et gjennomgående tema i Masterplan for UiOs eiendommer. Etter at den ble vedtatt i 2018, har kravene til effektivisering og avbyråkratisering i offentlig sektor økt ytterligere.

Nå er Eiendomsavdelingens ledelse i ferd med å ferdigstille arbeidet med en digitaliseringsstrategi for eiendomsvirksomheten. Formålet er å profesjonalisere, effektivisere og forenkle virksomheten. Eiendomsavdelingen skal måle effektene av digitaliseringen ved å planlegge for og dokumentere gevinstrealisering.

Digitaliseringen av avdelingen er delt i tre områder: Bygningsautomasjon, informasjon og brukerdialog og arbeidsprosesser.

– Vi ønsker oss en fagperson som kan følge opp ambisjonene med digitalisering av universitetets bygninger og fokusere på integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) slik at vi får bygninger som virker slik de skal, sier Thorstensen.

Digitaliseringen av bygningsautomasjonssystemer skal bidra til å effektivisere driften av UiOs eiendomsmasse, blant annet  ved bruk av sensorteknologi.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men trenger kompetanse