Statsbygg har inngått siste kontrakt i Campus Ås-prosjektet

Hent AS ble valgt som totalentreprenør i konkurransen om å bygge det nye fellesbygget, som skal oppføres i overgangen mellom ny og gammel campus.

0

Fellesbygget vil bli et sentralt samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom hele døgnet, året rundt.

– Vi har høye miljøambisjoner for bygget, sier prosjektdirektør Erik Antonsen i Statsbygg i en pressemelding. – Bygningen skal være passivhus oppvarmet av Co2-nøytral fjernvarme og vi vil bruke mye treverk, både innvendig og utvendig. Bærende konstruksjoner over bakken vil være i limtre og utvendig skal bygningen kles med vedlikeholdsvennlig trepanel med lang holdbarhet.

Fellesbygget vil fungere som en del av det nye Veterinærbygget, som skal stå klart i 2020. Da flytter både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra Adamstuen i Oslo til Ås med totalt mer enn 1600 ansatte og studenter. Det blir dermed behov for flere fellesfunksjoner som kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier.

Bygningen vil danne en naturlig inngangsportal til hele Campus Ås mellom det nye Veterinærbygget og den gamle, ærverdige Urbygningen på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Konseptet er utviklet av Fabel Arkitekter og Henning Larsen Architects.

Når det 63 000 kvadratmeter store Veterinærbygget står ferdig, vil det inneholde alt fra kompliserte laboratorier og undervisningsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag. Hele prosjektet, inkludert Fellesbygget på 2100 kvadratmeter, skal være klart til semesterstart høsten 2020.