Energi er billig, men effekt er dyrt!

Strømregning og strømforbruk

0

Enoco AS har laget et system som reduserer energiregningen, uten å redusere strømforbruket. Nå har vi alle blitt oppmerksom på at det monteres nye og ‘smartere’ målere (AMS-målere) i det ganske land – men hva betyr det egentlig? Dette skriver PhD Ulf Roar Aakenes i Enoco.

På den gamle strømregningen får du en pris for de samlede kilowatt-timene du har brukt (strøm), og en fast pris for effekten (nettleia). Men både prisen på strøm og prisen på effekt varierer gjennom dagen og ikke minst gjennom årstidene. Med de gamle målerne kan ikke energileverandøren finne ut om du har brukt strøm når det er dyrt eller billig, og du blir ‘skjønnsmessig’ fakturert. Om du slår av strømforbruk når det er dyrest, får det nesten ingen effekt på strømregninga di, fordi ingen kan vite at du var flink eller ikke – du blir priset som om du brukte strøm som normalt.

Med de nye målerne blir effekt og strømuttaket ditt logget med 15 minutters oppløsning, og da kan strømregningen din bli mer rettferdig, og om du ikke tar kontroll nå, så kan det fort bli dyrt – noe mange allerede har fått erfare. Men det er rettferdig at du får høyere regning dersom du ikke tar hensyn til tid/pris – det er like rettferdig som rushtidsavgiften. Om veien må utvides for å ta en spisslast, så må den som skaper spisslasten betale mest for utvidelsen. Og det er akkurat likedan med strømnettet – hvis man skaper spissbelastning som fører til at nettet må forsterkes, så må de som skaper overbelastningen betale mest. Prismekanismen er til for å redusere spisslasten i de kritiske periodene – og du får svi dersom du bruker strøm og trekker effekt uten å ta hensyn til totalbelastningen.

Er dette helt nytt?

For private husholdninger er dette nytt, men for yrkesbygg med et forbruk over 100 000 kWh i året har det vært slik lenge. Om du ikke passer på samtidigheten av ukritiske laster i bygget, så kan det fort bli dyrt.

energiTil venstre i figur 1 ser vi en energikunde som har skapt flere effekt-topper (samlet momentan energibruk) på opp mot 330 kW (rød pil). Strømkostnaden er ikke så veldig stor innenfor toppen, siden den varte bare en kort stund, men han må betale for effektuttaket i denne timen i en hel måned!  Skaper han bare én slik topp hver måned får han en konstant høy effektregning hele året. Til høyre i figuren ser vi de samme timene stokket som ‘varigehtskurve’. Da er det lett å se at det kun er et fåtall timer som man trenger å ‘ta kontroll over’ for å få ned totalregningen. Om denne kunden hadde hatt kontroll på lastene i tid, så ville det vært mye penger å spare – uten at strømforbruket eller ‘utført arbeid’ er endret.

I figur 2 (under) ser vi forholdet mellom prisen på effekt (gul) og strøm (grønn) i energiregningen for en del utvalgte energiselskaper i Norge (THEMA Notat 2015-04). Vi ser at prisen på effekt utgjør 60-75 % av strømregningen din.

energiFigur 2        Forholdet mellom prisen på strøm (energi) og nettleie (effekt) for en del energiselskaper i Norge.

Enoco AS har utviklet et totalsystem (Figur 3) som passer på denne problemstillingen i bygget ditt døgnet rundt. Kjernen i systemet er en sanntids skybasert energiovervåkning (EOS). Det settes opp kontrollere i bygget som kan lese av den nye HAN-porten i AMS-måleren direkte, og sender energidataene i ‘sann-tid’ opp i skyen. Her kan du følge energi og effektbruk direkte fra mobilen eller PC-en din. Systemet har også en egen varslingstjeneste som gjør at du får et varsel dersom du faktisk bør gå inn og sjekke hva som skjer i bygget. Systemet kan brukes uavhengig av hvilket SD-anlegg du har i bygget. Du trenger ikke engang å ha SD-anlegg. Systemet kan ta inn alle typer energimålere, eksisterende strømmålere, energimålere for vannbåren varme, sol produksjon o.l. I mange prosjekter blir også energidata importert fra eksisterende SD-anlegg.

Figur 3 Totalsystem

Maksimalvokter:

Når EOSen detekterer et effektuttak på grensen til et predefinert nivå, vil den gi beskjed til automatikken i bygget om å redusere. Da vil systemet flytte på, eller ta ut ukritiske laster slik at de prosesskritiske lastene får den energien og effekten de trenger. Med dette systemet vil kunden unngå de store kostnadene til ukontrollerte effekttopper som vist i figuren.

Figur 4             Effektkostnaden er redusert til 1/3 hos en Enoco kunde

I figur 4 ser vi en kunde som har fått installert sanntidsmåling og maksimalvokter. Effekt-toppene og effektkostnaden er redusert til 1/3. Her har systemet bare endret samtidigheten av ukritiske laster – energibruken og komforten er uendret, men kostnaden er betydelig redusert.

Bygningsintegrert billading

Det rekordstore el-bil salget i Norge har også ført til at vi på mange vis i praksis også har flyttet den gamle bensinstasjonen til husveggen, og i mange bygg må den eksisterende el-fordelingen forsyne noe av bilparken med energi til fremdrift. Men bygget er ikke forberedt for dette – aldri før har vel motorvarmerkontaktene i industribygg blitt så hardt belastet som nå. Enocos EOS kan hjelpe deg her. Systemet har en egen modul for bygningsintegrert billading. Dette systemet slipper energi til billadesystemene (f.eks Zaptec eller Salto) dersom byggets ´øvrige belastning´ tillater det. En slik bygningsintegrert energikontroll er nå under leveranse til Norges største borettslag (Risvollan) som har bestilt 770 ladepunkter som skal bygningsintegreres. Dette prosjektet ledes av NTE Marked, som er energileverandøren til Risvollan Borettslag. NTE og Enoco har ellers utviklet et samarbeid der de tilbyr dette systemet til alle NTE-kunder.

Ulf Roar Aakenes viser frem EOS-systemet fra Enoco.

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Batterier kan bli en del av strømnettet ved høyt strømforbruk

Odds fotballstadion Skagerak Arena. Foto: Wikipedia