fremover

Fremover vil fokus dreie seg om å dele

Toppsystemer

0

– Mange toppsystemer som leveres i dag, utnytter ikke potensial fullt ut. Det er mange systemer som kun står som visualiseringssystemer og alarmeringssystemer ute på byggene. Brukerne har mye igjen for å utnytte den teknologien som de allerede har kjøpt og betalt for.

De fleste av disse systemene har allerede både maksimalvoktere, muligheter til prognosestyring og AI-kapasiteter. Hadde alle utnyttet sine systemer med de funksjonene som er tilgjengelige, hadde det tilført enda mer verdi for de som eier og drifter byggene.

I mange av leveransene våre, leverer vi teknologi og løsninger til bygget som kanskje ville gitt 50 prosent høyere verdi for kunden – dersom teknologien som allerede ligger der, hadde blitt tatt i bruk. Vi jobber i en bransje der hverken teknologien eller vi som jobber med den, kommuniserer godt nok. For ofte er det barrierer og grensesnitt vi ikke kommer gjennom eller over. Det går dessverre utover kundene.

IT-bransjen sterkere inn på bygg

Med toppsystemene vil også IT-bransjen komme sterkere inn på byggsiden, noe jeg er ganske sikker på at de fleste bygg vil kunne dra nytte av. AI, og ikke minst deling av data mellom bygg og leverandører via APIer (integrasjon) er noe vi vil se mye av i fremtiden. 

Skal vi ha åpenhet og gode valgmuligheter i framtiden, må vi sørge for at alle systemer kan kommunisere med hverandre slik at både vi og kundene kan hente ut verdiene og besparelsene dette gir.

Et toppsystem skal kunne fortelle hvor bygget har «vondt», og for eksempel gi informasjon om at en ventil har en intern lekkasje. Systemene som leveres i dag er ofte veldig kompliserte, og de som drifter byggene har kanskje ikke kompetansen eller tid nok til å hente ut all gevinsten som er tilgjengelig i byggets tekniske systemer. Ved å sørge for at alle data er tilgjengelige for alle systemer/leverandører, også skybaserte tjenester, kan vi optimalisere byggets tekniske systemer og legge på prediksjoner for ytterligere å optimalisere driften. Dette vil forenkle hverdagen for mange.

Fremover: Det kundene ønsker – på en smart måte

Automasjonsbransjen bør jobbe sammen for å utvikle teknologien, og sørge for at systemene leverer det kundene ønsker – på en smart måte.  

Åpne standarder er en forutsetning for det sømløse samspillet. Bransjen har kommet langt med tanke på standardisering av busteknologi (protokoller). Vi har nå kommet til et punkt hvor vi burde flytte fokuset til APIer (systemintegrasjon)– for her er potensialet stort.

Jeg er har stor tro på at vi fremover vil se at fokuset vil dreie seg fra protokoller (den har vi nesten løst allerede), over til hvordan kan vi dele data med hverandre. Og her vil vi nok møte IT-bransjen.

123 123 enheter (regulatorer, PLSér, kontrollere osv.) er i dag tilknyttet et toppsystem fra IWMAC, fordelt på over 3500 forskjellige typer. Dette gjør IWMAC til et veldig fleksibelt system som kan gi merverdi og store besparelser på de fleste bygg. Kanskje spesielt på eksisterende bygg, hvor det ofte er en god blanding av gammelt og nytt utstyr. Et hybrid skybasert websystem, som kan betjenes både med telefon, tablet og pc. Når som helst, og hvor som helst. Systemoppgraderinger er inkludert, slik at du alltid har et system som er klart for morgendagens teknologi – uten ekstra kostnader. EOS er også inkludert i systemet.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

IWMAC trår til med norsk byggsuksess
i det svenske markedet

IWMAC satser for fullt i Sverige og den store inntreden er Stockholmsmässan i april. Bildet er fra 2016. Foto: Bosse Lind