si din
Den nye standarden favner bredt og skal ivareta systembeskrivelser, funksjoner og enkeltkomponenter. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet

10 dager igjen

0

NS 3420, del BO, er nå lagt ut på høring. Standard Norge oppfordrer bransjefolk til å si sin mening og komme med innspill og kommentarer innen 25.februar. Utviklingen av smarte hus, øker behovene for sømløs systemintegrasjon av fagene VSS, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, elektronikk og IKT.

I en tid hvor etablerte teknologier stadig oftere møter nye løsninger og teknologier, for eksempel i smarte hus, øker behovene for sømløs systemintegrasjon av fagene VSS, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, elektronikk og IKT.

Stadig nye løsninger og applikasjoner utvikles, og da vil det være avgjørende at nærings-/ yrkes- og formålsbyggenes tekniske installasjoner er korrekt og komplett utført.  Her finner du høringsforslaget

Det er krevende å utarbeide tilbudsgrunnlag (kravspesifikasjoner) som både hensynstar ønskede funksjoner, prosjektspesifikke krav og samtidig åpner for innovasjon og leverandørenes ulike teknologier. Dette blir enklere med de nye beskrivelsestekstene i NS 3420.

Beskrivelsestekstene for Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet blir en av flere deler innenfor elektro som kommer i reviderte utgaver i 2019.

Åpen for spørsmål

Standard Norge skriver på sin hjemmeside at dersom du har spørsmål om disse delene, som var på høring i 2018, ta gjerne kontakt med prosjektleder Merete Fadler.

Den nye standarden favner bredt og skal ivareta systembeskrivelser, funksjoner, enkeltkomponenter med å kunne beskrive så vel automatiseringssystemer for lys, inneklima, solavskjerming, vinduer, dørmiljøer, sikkerhetsfunksjoner som brannovervåking og varsling, innbrudds overvåkning og varsling, adgangskontroll, intern-TV, nødlys mm.

Den omfatter også ytelser om detaljering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring.

Si din mening før 25. januar

Standard Norge håper at du tar deg tid til å studere forslaget og tar svært gjerne imot dine høringsinnspill/kommentarer innen 25. januar 2019.

Denne nye delstandarden innenfor NS 3420 Beskrivelsestekster er utviklet av komiteen SN/K 433 med representanter fra Cowi AS, Entra Eiendom AS, Erichsen&Horgen AS, GK Inneklima AS, Integra, Rambøll Norge AS, Schneider Electric Norge AS, Siemens AS og Statsbygg.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Bygningsautomatisering smelter sammen med IT, da er standarder viktig

Prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge. Foto: ITBaktuelt