FORTJENT HEDER: Fra v. til h.: Prisutdeler Anna Barnwell fra Enova, Alf Tore Haug (Elkem), Hans Even Helgerud (Norsk Energi) og adm.dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad. Foto: Enova/Berre

Enovaprisen til energijegere som bidrar til ny energi- og klimateknologi

Hans Even Helgerud og Alf-Tore Haug

0

Hans Even Helgerud er historien om introduksjon av energiledelse i Norge. Mens Alf-Tore Haug gjort en forskjell i kraftforedlende industri. Nå er de begge tildelt Enovaprisen.

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Den tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk. Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. De har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Drivkraft i energiledelse

“Prisvinner Hans Even Helgerud hos Norsk Energi har i over et kvart hundre år jobbet for å redusere energibehovet i norske bedrifter. Han har også vært med å utvikle norske og internasjonale standarder og deltatt i flere internasjonale nettverk der energieffektivisering, ofte i små og mellomstore bedrifter, har stått i fokus. Han har vært aktiv i utviklingen av den første Norsk Standard i Energiledelse og senere til utvikling av ISO50001 og dens introduksjon i Norge”, skriver juryen. “

Videre skriver juryen at andre standarder har fulgt på og både standardiseringsarbeidet og nettverksarbeidet har bidratt å bygge norsk kompetanse som vil styrke arbeidet med tilpassing av EUs energieffektivitetsdirektiv til norske forhold.

– Hans Even har aktivt bidratt til å framsnakke og utvikle feltet. Han har selv og sammen med kolleger bidratt til etablering og gjennomføring av mange gode prosjekter innen energiledelse i norsk næringsliv. Han har også vært en aktiv formidler av energiledelseskompetanse på flere arenaer. Energiledelse er et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova, som hadde gleden av å dele ut prisen.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Energiledelse har på mange måter vært babyen min. Det er mange andre som har deltatt for å få energiledelse inn i bedriftene, og jeg vil dele prisen med alle dem. Jobben starter med å redusere energibehovet, sa en glad prisvinner etter utdelingen.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Pådriver i kraftforedlende industri

Den andre vinneren er Alf-Tore Haug, konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem ASA. I mange år har han vært en av de store pådriverne for et grønt skifte i bransjen og har bidratt til at mange fremtidsretttede energi- og klimaprosjekt er blitt besluttet og realisert.

– Mye tyder på at alle innenfor kraftforedlende industri i Norge kjenner Alf-Tore Haug! Med bakgrunn fra lederstillinger innenfor hele spektret fra magnesium, aluminium, ferrosilisium og silisium i virksomheter fra nord til sør, kjenner han bransjen, dens særegenheter og potensialer svært godt, sier Barnwell i Enova.

Alf-Tore Haug er en koordinator med stor gjennomføringsevne, og ikke minst en brobygger mellom toppledelsen i Elkem-konsernet, verksledelsen på verkene i Salten, Rana, Thamshavn, Bjølvefossen, Bremanger og Fiskaa og Enova.

Han er også en viktig bidragsyter på andre industrielle arenaer. Han er framoverlent inn mot teknologi- og forretningsutvikling i skognæringen og han er et aktivt medlem av Industri21, skriver juryen i sin begrunnelse.

 Hadde det ikke vært for at Elkem hadde satt bærekraft høyt på agendaen hadde ikke jeg stått her i dag. Jeg må også si tusen takk til vår eier som står last og brast med oss. Elkem er blant flere som har satt ambisiøse mål om å være karbonnøytrale. Jeg kan love her og nå at vi i vår neste Enova-søknad skal vise at vi ikke er langt fra å nå målet, sa Elkem-nestoren da han fikk overrakt prisen på Enovakonferansen.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Byggalliansen lanserer opplæringspakke fo grønn eiendomsdrift

Mastergradsstudent Anne Hæhre. Siri Dobloug, Grønn Byggallianse