Smart by Powerhouse viser omfang og bruk av veilederen.

Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar!

Veileder kan hentes gratis

0

Alle virker å være enige om at fremtidens bygg er smarte, men hva er egentlig «smart» og finnes det en definisjon på innhold? Dette var spørsmålet partene i Powerhouse-samarbeidet stilte seg for ca. ett år siden, og som nå har resultert i en veileder for smarte bygg – åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk. 

I den rykende ferske Granavolden-plattformen tar regjeringen til orde for et digitalt løft i alle sektorer. De viser til at samfunnet er i endring som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering og automatisering, og har satt som mål å øke produktivitet og effektivisering. For bygg og eiendom virker de fleste være enige om at dette bør ta form av blant annet smarte bygg.

Og begrepet «smart» har vi hørt stadig mer omtalt de siste årene. Det har over lengre tid vært snakket om smarte løsninger og nødvendig digitalisering, og problemer som raskt utdatert programvare, tekniske installasjoner som ikke snakker sammen, mangel på brukervennlighet og bakstreverske anbudskrav har vært belyst i mange fora.

-I Powerhouse-samarbeidet har vi, som mange andre, stilt oss spørsmålet – hva er egentlig et «smart bygg», og finnes det en definisjon på innhold? Utfordringen om å tenke over «nice to have vs need to have» treffer mange av oss som er opptatt av moderniseringen av byggebransjen, og behovet for tydelighet og bransjestandarder innen smarte bygg var for oss åpenbart, sier daglig leder i Powerhouse, Rune Stene

For ca. ett år siden, kom partnere i Powerhouse-samarbeidet til enighet om at, for å skape en felles forståelse av nytte og effekt av smarte bygg, trenger bransjen en veileder – og at denne lages best i fellesskap.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Strategisk samarbeid om bransjeveileder

Rune Stene, daglig leder i Powerhouse.

Da partene i Powerhouse-samarbeidet bestemte seg for å dypdykke ned i materien, var det med mål om å finne løsninger for smarte bygg som står seg i mange år, som er brukervennlige, og som er med på å løse vår bransjes og vårt samfunns største oppgave – nemlig klimautfordringene.

-Sistnevnte er det som forener oss i Powerhouse-samarbeidet. Vi mener at digitalisering og teknologi, ved økt produktivitet og effektivitet, skal bidra til reduserte klimagassutslipp. For å strukturere vårt eget arbeid med smarte bygg etablerte vi i fjor vår en arbeidsgruppe med oppgaven å definere begrepet. For å støtte oss engasjerte vi forskningssentret Zero Emission Neigbourhood in Smart Cities (ZEN), forteller Rune Stene

Ambisjonen med veilederen har vært å skape et diskusjonsgrunnlag for utvikling av smarte bygg på tvers av sentrale partnere som byggherre, arkitekt, rådgivere, entreprenør og leverandør, og som ivaretar leietaker og ikke minst samfunnsperspektivet. Kristoffer Magerøy i Skanska Digital har vært prosessleder for veilederen. Han forteller at interessen fra bransjen har vært god.

-Siden målet vårt hele tiden har vært at veilederen skal brukes av bransjen, har vi også sett betydningen av at bransjen må kjenne seg igjen i den. Vi har derfor hatt en rekke dialogmøter og gjennomført en åpen workshop der vi har fått nyttige innspill fra interesserte og fremoverlevnte aktører i bygg- og eiendomsnæringen, samt fra teknologi- og IT selskap. Dette har ikke vært lett materie, og det har tatt omkring ett år. Men, selv om det har tatt litt tid, så har vi kommet i mål.

En tverrfaglig veileder til åpen bruk for bransjen

Entra Powerhouse i Trondheim.

Smart by Powerhouse er en tverrfaglig veileder, som vil gi viktig selvhjelp til byggherrer eller rådgivere. Veilederen tar utgangspunkt i praktiske behov, ikke hva som finnes av tekniske løsninger.

Den forklarer hva du først og fremst bør tenke på når du bygger et smart bygg, og den hjelper deg å sette et ambisjonsnivå som passer ditt bygg og dine leietakere, på en skala fra smart klar til smart prediktiv. Ikke minst inneholder veilederen fem hovedtema med totalt 29 funksjonskrav man bør ta stilling til med smarte bygg.

Skal bygg og eiendomsbransjen bli kvitt klimaverstingstempelet, og skal smarte bygg bli noe flere folk vil bo og jobbe i, så trengs definitivt et taktskifte og en ny standard. Det er dette veilederen har til hensikt å representere.

-Vi forventer ikke at hvermannsen skal ta den i bruk. Vi forventer ikke at alle skal være enig i hvor vi legger lista. Men med Smart by Powerhouse tilbyr vi alle i bransjen en gratis veileder, som et tverrfaglig samarbeid har jobbet frem med utallige arbeidstimer. Vi trenger veilederen internt i Powerhouse-samarbeidet, for å designe fremtidens mest klimaambisiøse bygg, og vi tror flere sitter med samme utfordringen, avslutter Rune Stene.

Veilederen ligger nå åpent og gratis på www.powerhouse.no, og vi oppfordrer med dette alle nysgjerrige til å ta en kikk!


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Forskningssenteret ZEN inn i Smart by Powerhouse

Daglig leder for Powerhouse, Rune Stene.