Styret og nettverkssekretærene i NKF bygg og eiendom samlet i Oslo.

– Viktig at vi får innspill og tilbakemeldinger

NKF bygg og eiendom

0

– Det er viktig for foreningen at vi får innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene våre, sier daglig leder for NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger.

Tirsdag og onsdag denne uken var styret og nettverkssekretærene i NKF bygg og eiendom samlet i Oslo. På agendaen sto blant annet nettverksundersøkelsen som fagforumet gjennomførte i januar.

Blant annet har kommunenes kontaktpersoner i nettverkene måttet svare på hvordan de oppfatter det faglige utbyttet av deltakelsen. Her triller 91,5% av respondentene 4, 5 eller 6 på terningen. 60% av disse gir 5 eller 6.
– I tilbakemeldingene finner vi at nettverkene gir nyttige erfaringsutvekslinger, er inspirerende og at det er god ekspertise blant deltakerne, sier daglig leder for NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger.
Sekretærene får også svært gode skussmål i undersøkelsen. Gjennomsnittlig scorer sekretærene høyt på både faglighet og fremtoning.
– Vi har en høykomptent gruppe sekretærer som forstår faget, og legger til rette for at deltakerne skal få mest mulig igjen for sin deltakelse på møtene, sier Leikanger.
I tillegg til en pekepinn på hvordan nettevrkene fungerer, har undersøkelsen ført til at det er kommet mange gode forslag til hva NKF bygg og eiendom skal jobbe med i tiden som kommer. Både i nettverkene og innen kurs og konferanser.
Direktør i NKF, Torbjørn Vinje, er glad for at medlemmene kommer med konkrete faglige innspill.
– Det er viktig for foreningen at vi får innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene våre. Det er norske kommuner som setter retningen for NKF, sier Vinje til kommunalteknikk.no.

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Stjørdal kommune vil bygge helsehus med masse solceller

Bygget har høye ambisjoner for miljø og bærekraft.