Bildet viser feltmålinger ved ventilasjonsanlegget i Øya barnehage i Trondheim. Foto: SINTEF Byggforsk

Oppfordrer til å utvikle måleutstyr for varmegjenvinnere

SINTEF Byggforsk

0

Det finnes ikke noe eget måleverktøy for å nøyaktig avgjøre reell virkningsgrad for roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, viser en ny SINTEF-rapport.

Reell årsvirkningsgrad for roterende varmegjenvinnere i bygninger er vanligvis lavere enn den dokumenterte virkningsgraden fra laboratorietesting. Årsaken er at virkningsgraden varierer med ulike installasjoner og driftsforhold. Dette kan igjen føre til at en undervurderer oppvarmingsbehovet i bygninger, og at varmesystem kan bli feil dimensjonert, siden bygget i realiteten bruker mer energi enn beregnet.

– Dette avviket mellom beregna og reell energibruk bør undersøkes videre. Ved hjelp av målinger av reell virkningsgrad kan en også identifisere feil og forbedringspotensial for komponentene i roterende varmegjenvinnere, sier prosjektleder og forsker ved SINTEF Byggforsk, Peng Liu.

Ville kartlegge reell virkningsgrad i ulike bygningstyper

Opprinnelig skulle prosjektet kartlegge reell virkningsgrad for roterende varmegjenvinnere i ulike bygningstyper. Fem småhus, fem boligblokker og fem barnehager skulle instrumenteres og måles over tre sesonger (haust/vinter/vår).

– Det viste seg at spesielt å måle nøyaktige luftmengder så nært som mulig varmegjenvinneren var svært vanskelig, seier Liu.

Prosjektet ble derfor omdefinert til å heller vurdere måleteknikker og tilgjengelig måleutstyr for nøyaktige målinger av luftmengder i ventilasjonsanlegg.

Oversikt over produkt og maleteknikker

Rapporten Airflow Measurements for Air Handling Units  viser et utvalg produkter og måleteknikker som er velegnet til å måle luftmengder i ventilasjonskanaler, forutsett at måleutstyret blir riktig plassert. Det vil si at spesielt minste avstand før og etter forstyrringer som bend, T-forgreininger, vifter og liknende blir overholdt.

For å finne reell verknadsgrad må en, i tillegg til luftmengder, måle temperaturer og relativ fuktighet som alle er representative for tverrsnittet til kanalen så nært som mulig varmegjenvinneren. Slike verktøy finnes ikke per i dag.

– Vi vil derfor oppfordre produsenter av måleutstyr til å utvikle et egnet produkt for dette, slik at det i framtida blir mulig å finne reell virknadsgrad for varmegjenvinnere, sier Liu.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Hvilket måleverktøy er det behov for?

Det ideelle måleverktøyet kan med høy nøyaktighet måle både luftmengder, temperaturer og relativ luftfuktighet så nær som mulig roterende varmegjenvinnere. I tillegg bør instrumentet påvirke luftstrømningene i kanalen minimalt, da forstyrringer vil øke trykktapet og energibruken for viftene.

– Å oppnå nøyaktige målinger er i seg sjøl en stor forbedring fra dagens måleteknikker, men det vil være en fordel om målingene i tillegg kan utføres automatisk. Resultatet må uansett logges over tid og lett kunne eksporteres til en PC, seier Liu.

Dersom utstyret ikke skal være fast montert i et ventilasjonsanlegg, og skal brukes i flere bygg, bør det i tillegg være portabelt. Da bør det også være fleksibelt, slik at det kan tilpasses ulike kanaldimensjoner – både sirkulære og rektangulære.

Prosjektet er utført i samarbeid med Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og finansiert av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggekvalitet.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Siri Hunnes Blakstad ansatt som ny forretningsutvikler i SINTEF

Siri Hunnes Blakstad ansatt som ny forretningsutvikler i SINTEF.