Signerer strakstiltakene: fv: daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom. Øverst fra venstre: Carl Henrik Borchsen i Norsk Eiendom og utviklingsdirektør Knut M. Tolo i Ferd Eiendom. Foto: Grønn Byggallianse

– Bekrefter målsettingen om å stå tydelig frem med miljøambisjoner

Ferd Eiendom

0

-Ferd Eiendom har også tilsluttet seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.

– Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

-Vi ønsker å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje og har i lengre tid jobbet med temaet bærekraft. Strakstiltakene er allerede i stor grad implementert i våre prosjekter.

-Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter, sier Brynjulfsen.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

-Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene for boligutviklere, bekrefter vi målsettingen vår om å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Våre fremtidige boligkjøpere kan dermed være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger, supplerer utviklingsdirektør Knut M. Tolo.

Grønn Byggallianse er den største organisasjon for hele verdikjeden innen eiendom, bygg og anlegg. Formålet er og utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Synet på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern.

Organisasjonens aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Grønn Byggallianse drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Logisk å tilslutte seg de 10 strakstiltakene for boligutviklere

Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.