Rasmus Carlsson, salgsingeniør på ebm-papst rehabiliterings-avdeling i Sverige.

Viftevegger sørger for at 30 år gammel arena sparer energi og har bedre inneklima

Västerås i Sverige

0

Bombardier Arena (tidligere Västeråshallen) i Västerås i Sverige ble bygget for nesten tretti år siden, og arenaen er en av Västerås’ største sports- og kulturarenaer. Den ligger i Rocklunda-området, og arenaens fleksibilitet betyr at den er svært etterspurt både på små og store arrangementer. Arenaen har tre haller med et areal på 3000 kvm, og det kan raskt omformes fra idrettshall til konsertsal, middagshall eller utstillingshall. Bombardier Arena inneholder også en intensiv daglig aktivitet, inkludert skoleidrett, innebandy og håndball.

Som i mange andre arenaer og idrettsanlegg er ventilasjonen av stor betydning for de besøkendes trivsel. Effektiv regulering og optimalisering av ventilasjonen er også viktig fra et energieffektivt synspunkt. På natten og i de andre tidsrom når en eller flere arenaer ikke benyttes, kan man gjøre store besparelser ved å minimere ventilasjonen.

Denne muligheten har ikke eksistert tidligere i Bombardier Arena, hvor to store tilførsels- og avtrekksvifter har vært ansvarlige for lufttilførselen i mange år. Mangelen på gode reguleringsmuligheter har ikke tidligere gjort det mulig å tilpasse luftmengden og inneklimaet til de mange forskjellige aktivitetene som er i arenaen.

For eksempel, hvis det var en konsert i arenaens største hall en lørdag, måtte ventilasjonen startes allerede på fredag, og deretter reduseres først mandagen etter når arenapersonalet kom tilbake på jobb. Det er lett å forstå at det ikke er energieffektivt, men i dag er situasjonen annerledes.

Gjennomsnittlig er kundenes energiforbruk redusert med 25-30%

Ventilasjonssystemet er nå blitt optimalisert både fra et energieffektivt synspunkt og fra et inneklimasynspunk. De gamle viftene ble i siste del av 2018 erstattet av to viftevegger fra ebm-papst, de består hver av seksten stabelbare kube-vifter.

Med helt nye muligheter for effektiv ventilasjonsregulering vil inneklimaet bli bedre for de besøkende ved at luftmengden kan varieres, og det er også et betydelig energibesparelses-potensiale. «Mälarenergi Energitjänster» har vært hoved- entreprenør for modernisering av ventilasjonsanlegget og prosjektet startet med en energiutredning. Denne studien viste at en betydelig reduksjon i energiforbruket var fullt mulig.

De ansatte har lang erfaring med vellykkede energieffektivitetsprosjekter i store selskaper, leietakerforeninger, eiendomsbedrifter, kongresshaller og arenaer. I mange år har energi-kartlegging og energitjenesteavtaler blitt tilbudt. I gjennomsnitt har forbrukernes energiforbruk blitt redusert med 25-30% og i noen tilfeller med så mye som 50-60%.

Forretningsområdet har utvidet seg i takt med nye oppgaver, og blant mange tjenester inngår energieffektiviseringstiltak, inkludert forslag og gjennomføring, overvåkning og driftsoptimalisering, og energitjenesteavtaler som tar totalansvar for kundenes energibruk.

Energikartlegging innleder mange kundeoppgaver

Bombardier Arena i Västerås i Sverige.

Mange kundeoppgaver starter med energiundersøkelser som kan variere i ulik grad. På Bombardier Arena ble det gjort en slik undersøkelse om ventilasjonssystemet for at arenaeieren skulle få en ide om det energibesparende potensialet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

– Det var våre egne interne konsulenter som var ansvarlige for energikartleggingen. Hver kartlegging vi gjør for våre kunder resulterer i ulike tiltak og løsninger. Noen ganger kan det føre til en komfortavtale der vi tar ansvar for at ventilasjon, oppvarming og elektrisitet fungerer perfekt. Fordelen for kundene er at de kan fokusere fullt ut på sin virksomhet mens de reduserer energikostnadene. Et eksempel på et annet sportsanlegg i Västerås hvor vi har en slik avtale er Bellevue stadion. Her har vi bidratt til å optimalisere energiforbruket med svært vellykkede resultater. Energien til oppvarming har blitt redusert med 33 prosent og strømforbruket med 12 prosent. Det er selvsagt veldig gledelig, og det er også oppdraget for Bombardier Arena, selv om vår rolle der ikke var som ansvarlig for en slik avtale men som hoved-entreprenør å ha det totale ansvar for det moderniserte ventilasjonsanlegget til det var i drift, sier Johan Andersson, forretningsutvikler ved «Mälarenergi Energitjänster».

Som hoved-entreprenør for ventilasjonsprosjektet i Bombardier Arena har «Mälarenergi Energitjänster» hatt et bredt ansvar og nær kontakt med ulike partnere. En av disse partnerne er «Kadesjös Ingenjörsbyrå» i Västerås. «Kadesjös» feirer 75-årsjubileet i 2020 og er et omfattende konsulentselskap innenfor konstruksjon og rørleggerdesign med ca. 60 ansatte. Kunder kan være både i Sverige og i andre land i Norden, og oppgavene er store. Fra hjem og kontorer til komplekse prosessbygg, sykehus og infrastruktur.

Et nåværende oppdrag er den nye konstruksjonen av et kraftverk i Norge som ved behov skal kunne levere elektrisitet til Storbritannia fra vannkraftverk i Norge. Et annet oppdrag «Kadesjös» skal delta i er fornyelsen av havnene i Västerås og Köping. Innenfor selskapet er det også lang erfaring med å designe og være ansvarlig for utformingen av ventilasjonsanlegg. For «Kadesjös» var det litt spesielt å få ansvar for å tegne inn den nye vifteløsningen på Bombardier Arena. Det var nemlig Kadesjös som designet og prosjekterte arenaen på slutten av 1980-tallet!

-For oss var det litt spesielt og veldig gøy å være med på å modernisere en arena som vi tegnet for nesten 30 år siden, sier Jonas Pettersson, som er oppdragsansvarlig VVS på «Kadesjös».

En dialog førte til valg av ebm-papst viftevegg

Etter installasjonen av vifteveggene fra ebm-papst.

Basert på den gjennomførte energiundersøkelsen, og en pågående diskusjon om viftevegger kunne være en passende løsning startet Jonas sitt arbeid. Han utarbeidet kravene til luftmengde og trykk, spesifiserte dimensjoner for tilgjengelige installasjonsplassering, tegnet inn hvordan ventilasjonsveggene skulle plasseres, og han dokumenterte også mulighetene for hvordan man skulle regulere kube-viftene.

– Å finne en god løsning for viftereguleringen har hatt høy prioritet i dette prosjektet, da gode reguleringsalternativer er en forutsetning for å oppnå energibesparelsesmålet i kombinasjon med et godt inneklima. ebm-papst har investert tungt i å skape en fleksibel viftevegg-konsept med vifter som har integrert kontrollelektronikk, og vi har god erfaring med selskapets produkter. Vi kontaktet derfor Rasmus Carlsson på ebm-papst for å få et forslag på viftevegger som tilfredsstilte kravene, forklarer Jonas.

Det var i 2016 at ebm-papst ble forløperen på markedet og lanserte en stabelbar og svært fleksibel vifteveggløsning. Siden da har man installert viftevegger i blant annet store kontorkompleks, på sykehus og på arenaer. Felles for prosjektene er ønsket om energieffektivitet, fleksibilitet, sikkerhet og effektiv regulering.

– Interessen for viftekonseptet vokser stadig og vi var selvfølgelig glade da vi ble valgt som leverandør til Bombardier Arena. En viftevegg har mange fordeler. Moderniseringen forenkles da det ofte unngås rivning og gjenoppbygging som kreves når en stor vifte skal installeres. I tillegg blir det mulig å skaffe ekstremt store luftmengder med lavt støynivå og energiforbruk. Deretter er det et viktig sikkerhetsaspekt. Den dagen en stor vifte bryter sammen kan det føre til store problemer i miljøer hvor det er behov for kontinuerlig luftmengde. Hvis en vifte i vifteveggen skulle stoppe er det lett å kompensere for tapet ved midlertidig å øke hastigheten til de andre viftene. Mulighetene for regulering som finnes med viftevegger gjør at luftmengden lett kan tilpasses den aktuelle luftmengden som kreves til enhver tid, akkurat som det gjør på Bombardier Arena, sier salgsmedarbeider Rasmus Carlsson på ebm-papst i Järfälla.

Enkel installasjon med de gamle viftene i drift

Rasmus sitt forslag til viftevegger for arenaen ble kube-viftene MXFG50RP-2250, som har direktedrevet EC-motor, det lydreduserende innløpsgitteret FlowGrid, en effekt på 5,7 kW, en luftmengde på 18.160 m3/h (ved 0 Pa) og kan reguleres både via MODBUS og 0-10 VDC / PWM. «Kadesjö» og «Mälarenergi Energitjänster» beslutning var også å gå videre med Rasmus sitt forslag.

ebm-papst viftevegger ble installert sent på høsten 2018 og ble tatt i bruk tidlig i november. Det ble en smidig installasjon med nedetid på bare en dag, til tross for at vifteveggene fikk en annen plassering enn viftene som ble erstattet. Kanalene til de gamle viftene hadde en bredde på tre meter og var fire meter høye.

Mens man installerte de nye vifteveggene kunne en del av kanalen holdes åpne og de eldre viftene være i drift. Månedene etter installasjon og igangkjøring har arbeidet fortsatt med å optimalisere reguleringen. Et mål er å tilpasse luftstrømmen til de behovene som finnes i ulike deler av arenaen så effektivt som mulig. Litt lengre fram i tid vil det også bli evaluert hvor godt vifteveggene bidrar til å nå de energibesparingsmålene «Mälarenergi Energitjänster» har satt opp i sin energiutredning!


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Ditt personlige perfekte inneklima i sikte med digital teknologi

Mads Mysen fra GK Inneklima.

 

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her