Åpent høringsmøte om standarden NS 3420

Hos Norsk standard

0

NS 3420, del BO, Systemer for Bygningsautomatisering og -sikkerhet er nå lagt ut på høring. Det blir åpent høringsmøte – 5. mars hos Standard Norge.

På høringsmøtet får du høre hva den nye delstandarden inneholder og møte noen av dem som har skrevet den.

Det er mulig å legge inn innspill og kommentarer innen 11. mars.

I en tid hvor etablerte teknologier stadig oftere møter nye løsninger og teknologier, for eksempel i smarte hus, øker behovene for sømløs systemintegrasjon av fagene VVS, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, elektronikk og IKT. Stadig nye løsninger og applikasjoner utvikles, og da vil det være avgjørende at nærings-/ yrkes- og formålsbyggenes tekniske installasjoner er korrekt og komplett utført.

Standard Norge oppfordrer til å være med på det åpne høringsmøte – 5. mars 2019, kl. 1045 – 1245 – i dere lokaler, Mustads vei 1, Lilleaker i Oslo, møterom U1.

Registrer deg via linken PÅMELDING – her finner dere mer info – program – tilgang til høringsutkastet m.m.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet

si din
Den nye standarden favner bredt og skal ivareta systembeskrivelser, funksjoner og enkeltkomponenter. Illustrasjonsfoto: Pixabay