offentlige byggherrer
Belysning i Operaens kantine.

Offentlige byggherrer stiller høye krav til lysinstallasjoner og spesialløsninger

Sterk vekst på prosjekter og tilpasninger

0

Store offentlige byggherrer og arkitekter velger belysningsleverandører ut fra faglig dyktighet. SG Armaturen har et par prosjekter i Oslo som bidrar til markedssuksess. Det er Operaen og Riksarkivet i Oslo.

Selskapets danske utviklingsavdeling i Odense spiller en viktig rolle og skreddersyr belysningsprodukter.

For enhver som tar turen ned til Bjørvika, er det hvite marmorbelagte Operahuset i Oslo en arkitektonisk perle. Bygget er tilholdssted til Den Norske Opera & Ballett. Huset, som ble offisielt åpnet 12. april 2008, er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta AS mens byggherre er Statsbygg.

Operaen er et monumentalbygg som daglig trekker til seg nasjonale og internasjonale turister. Her er det ikke spart på materialer og kunstnerisk utforming for å fremheve byggets egenart. Slik er også tilfellet med belysningen, som nå erstattes med moderne LED-lys.

Moden for utskiftning

Prosjektleder for Operabygget og Riksarkivet Lars Løvaas hos elektroinstallatøren Datelco AS, kan fortelle at de har hatt ansvaret for utskiftning av LED-lys i Operabygget i 2 ½ år.

– Belysningen var 10 år gammel og moden for utskiftning. Vi har byttet ut 1.generasjon LED-belysning med ny både i den store konsertsalen og den lille. I tillegg har vi montert interiørlys i kantine og LED-armaturer på toppen av garderobestenger i foajeen.

-Både arkitekt og byggherre mente det var viktig å øke lysstyrken i garderobeområdet, for å ivareta brannforskriftene og øke sikkerheten ved evakuering av bygget, sier han.

-En god del av arbeidet ble fullført i forbindelse med Operaens 10-års jubileum i mai i år og i forbindelse med 80-års feiringen til Kongen og Dronningen. I 2019 skal utskiftningen av gammel LED-belysning til ny være fullført.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Matcher byggets egenart

offentlige byggherrer
Belysning i garderopestativene i Operaen.

LED-armaturene gir et klarere lys og stor grad av intimitet i foajeen og konsertområdet. I ansatte kantina er det montert LED-lys i eksisterende 60×1,20 -plater hvor lyset skifter etter døgnets tider.

– Første generasjon LED hadde store fargevariasjoner fra blått, oransje til gult. Belysningen var derfor et gjennomgående tema hos Statsbygg som byggherre og Snøhetta som arkitekt. Den nye generasjonen LED har et fargespekter som fremstiller Operaen i en ny og moderne lysdrakt, sier Løvaas.

Datelco har hatt et nært samarbeid med SG Armaturen i både Operaen og Riksarkivet.

– SG har kommet med konstruktive forslag til nye konsepter tilpasset arkitektens og byggherrens krav. I foajeen hadde SG en standard LED-lampe med en fargetemperatur på 3000k, som passet inn i toppen av garderobestengene. Snøhettas krav var en lampe på 4000k der SGs utviklingsavdeling i Odense spesialdesignet armaturen. Belysningen i garderobestengene speiler seg i taket og gir et visuelt kunstnerisk uttrykk.

I kantina, som vi nå sitter i, er det benyttet innfelte Tunable White LED-paneler 600×1200 i tak, disse erstattet gamle lysrørarmaturer i samme størrelse og Snøhetta var veldig tydelige på at man ikke kunne fravike lysplanens uttrykk fra byggetiden. Det ble derfor spesiallaget en LED-armatur i Odense som hadde disse målene og resultatet ble meget bra sier Løvaas.

Spesialtilpassede armaturer i Riksarkivet

offentlige byggherrer
I Riksarkivet i Oslo er det installert mye spesialbelsyning., blant annet i inngangspartiet.

Riksarkivet er en norsk statlig kulturvern- og forvaltningsinstitusjon, som ble etablert i 1817. Institusjonen er en del av Arkivverket, som fører tilsyn med og tar vare på bevaringsverdige arkiver til bl.a. departementer, direktorater og Høyesterett.

– I inngangspartiet er det levert spesialtilpassede armaturer som matcher byggets særpreg. Som hovedarmatur er det montert standardarmaturer med spesialdesignete rehabringer og downlights ut fra Statsbyggs kravspesifikasjon, sier prosjektansvarlig Petter Hansen hos SG Armaturen.

På spørsmål om hvor viktig det er å forholde seg til en belysningsleverandør som deltar aktivt fra forprosjektering til levering av belysning, svarer Løvaas.

– Det er avgjørende for å ferdigstille oppdraget til rett tid. Vi har verken tid eller kompetanse til å foreta lysberegninger eller komme med riktig armaturforslag til kunden. Her må vi lene oss på leverandørens belysningskompetanse.

-I Operaen forlangte Statsbygg og Snøhetta dokumentasjon på belysningsleveransene i forhold til tilbakefallstid på LED-chip, lyshomogenitet på armaturen og lumen pr. watt. Her er SG i førersetet.

– Jo tidligere vi kommer med i forprosjektering av anlegg, desto lettere er det å designe en løsning som tilfredsstiller kundens behov.

– Operaen er et verneverdig bygg med konkrete rammer som vi må rette oss etter. I ansatte kantina har vi levert 30-40 spesialtilpassede armaturer som følger slike krav, sier Hansen.

– Etter en nøye utvelgelse ble armaturene i Operaen 3D modellert og testet før produksjon. En slik utviklingsprosess tar normalt 4-6 uker før armaturene er leveringsklare fra vår avdeling i Odense.

La føringer for belysningen

offentlige byggherrer
Til venstre: Lars Løvaas hos elektroinstallatøren Datelco AS og prosjektansvarlig Petter Hansen hos SG Armaturen foran Operaen i Oslo.

Statsbygg og Snøhetta la klare føringer for hvordan belysningen skulle være. Det ble sendt en forespørsel til designteamet i Odense om lengde, bredde, høyde, lumen pr. watt.

-Sammen med våre beskrivelser og beregninger ble smørbrødlisten gjennomgått og kundetilpasset, sier Løvaas.

– Så langt det lar seg gjøre leverer vi standardprodukter som har et enkelt brukergrensesnitt tilpasset både kunde og installatør. Her benytter vi eksisterende teknologier og maler, sier Hansen.

– I store prosjekter som Operahuset og Riksarkivet er vi avhengig av en konstruktiv dialog med kundene for å kunne levere spesialtilpassede løsninger som matcher deres krav til bl.a. lysnivå og fargetemperatur. Vi lener oss på utviklingsteamet i Odense som har nødvendig kompetanse på dette området, sier han til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lysveilederen – digitalt oppslagsverk for lys og belysning

lysveilederen
I lysveilederen finnes veiledere for mange forskjelllige bruk, slik som Idrettsbelyning, nødlys og ledesystemer, kontorbelysning, lys og energibruk, lys i læringsmiljø, dagslys i bygninger, lysstyring osv.